Aktualności

Asystenci zdrowienia w Centrach Zdrowia Psychicznego – oczekiwania, pytania, wyzwania, konferencja dla pracowników Centrów Zdrowia Psychicznego i asystentów zdrowienia

11.09.2020

„Asystenci zdrowienia w Centrach Zdrowia Psychicznego – oczekiwania, pytania, wyzwania” to tytuł dzisiejszej konferencji dla pracowników Centrów Zdrowia Psychicznego i asystentów zdrowienia organizowanej przez Biuro do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. W przyszłym tygodniu przygotujemy dla Państwa obszerną relację z tego spotkania.

Z różnych punktów widzenia o roli asystentów zdrowienia opowiadali na nim pracownicy Środkowopomorskiego Centrum Zdrowia Psychicznego w Koszalinie. W tej części „Asystenci zdrowienia w zespole terapeutycznym” wystąpili Jakub Wacławek – asystent zdrowienia, Małgorzata Rusak – pielęgniarka, Nikodem Kruk – psycholog, Joanna Hok – pracownik socjalny, Marina Łopuszańska – lekarz, Izabela Ciuńczyk – psychiatra, kierownik Środkowopomorskiego Centrum Zdrowia Psychicznego MEDISON w Koszalinie.

„Superwizja zespołu terapeutycznego” to tytuł wystąpienia Anny Bielańskiej, psychoterapeuty, superwizora, związanej ze  Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej i Stowarzyszeniem Otwórzcie Drzwi oraz  Ryszarda Izdebskiego, psychoterapeuty, psychologa klinicznego i superwizora.

Anna Bielańska, która jest kierownikiem trwającego obecnie w Krakowie kursu na asystenta zdrowienia, wystąpiła także w części poświęconej edukacji „Szkolenia asystentów zdrowienia” razem z Katarzyną Szczerbowską Kisielińską z Biura do spraw pilotażu NPOZP i Fundacji eFKropka oraz Anną Liberadzką ze Stowarzyszenia Otwórzcie Drzwi i Stowarzyszenia na Rzecz
Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej, która przedstawiła wyniki badań dotyczących oczekiwań wobec asystentów zdrowienia ze strony specjalistów i pacjentów.

Statusowi prawnem asystentów zdrowienia poświęcone było wystąpienie Soni Kaczmarczyk-Partyki, psychoterapeutki będącej w Zarządzie Fundacji Leonardo a Monika Bartosiewicz-Niziołek z Zespołu Ewaluacyjnego w projekcie „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt horyzontalny” z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie opowiadała o badaniach, które na temat asystentów zostały przeprowadzone przy tej uczelni.

W wystąpieniu „Podsumowanie: spojrzenie w przyszłość” konferencję podsumowali Marek Balicki, kierownik Biura do spraw pilotażu NPOZP, pełnomocnik Ministra Zdrowia do spraw reformy psychiatrii i  Jacek Wciórka, przewodniczący Rady do spraw Zdrowia Psychicznego przy Ministerstwie Zdrowia, IPiN. Konferencja odbywała się w formie online. Prowadzili ją dr Tomasz Szafrański i prof. Jacek Wciórka. Gości przywitał dr Marek Balicki.

Organizatorem spotkania było Biuro do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

14.09.2023
Nowelizacja rozporządzenia przedłuża program pilotażowy w centrach zdrowia psychicznego do 31 grudnia 2024 r.

Zarządzenie nr 132/2023/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

11.09.2023
Zostało opublikowane Zarządzenie nr 132/2023/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 września 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

Rozmowa z dr Anną Depukat, kierownikiem Biura ds. Pilotażu NPOZP na Kongresie Rzeczników Zdrowia

30.08.2023
Pilotaż Centrów Zdrowia Psychicznego ma na celu przetestowanie jednego z elementów reformy ochrony zdrowia. Równolegle dla pacjentów wymagających przekierowywania do leczenia specjalistycznego będą ustalane dalsze ścieżki - mówi dr Anna Depukat, psychiatra, psychoterapeuta, kierownik biura ds. pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Zapraszamy do posłuchania całej rozmowy.

Projekt nowelizacji zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego trafił do zaopiniowania. Jest na to 14 dni.

03.08.2023
Opinie w sprawie przedmiotowego projektu mogą być przekazane w formie tabeli, stanowiącej załącznik do niniejszego komunikatu w terminie do 14 dni.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

17.07.2023 r.
W dniu 17 lipca 2023 r. został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

06.07.2023
Powstanie łącznie 129 centrów zdrowia psychicznego. Zachęcamy do zapoznania się z aktualną treścią rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 5 czerwca 2023 r.

05.06.2023
w sprawie Rekomendacji Nr 54/2023 z dnia 31 maja 2023 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej.

Projekt Standardu Diagnostyczno-Terapeutycznego w Centrum Zdrowia Psychicznego

17.01.2023
Wynikające z umowy działanie Biura ds. pilotażu na 2022 r. było prowadzenie i koordynacja opracowania we współpracy z towarzystwami naukowymi standardu diagnostyczno-terapeutycznego i opracowanie rekomendacji dotyczących finansowania opieki psychiatrycznej i transformacji systemu.