Aktualności

Centra Zdrowia Psychicznego odmienią smutny obraz polskiej psychiatrii?

16.12.2020

Centra Zdrowia Psychicznego mają stać się podstawą systemu opieki dla pacjentów z zaburzeniami psychicznymi. Obecne wyniki prowadzonego pilotażu są obiecujące i dają nadzieję na poprawę sytuacji grupy chorych, którzy przez lata byli praktycznie pozostawieni sami sobie.

Już przeszło dwa lata trwa pilotażowy program wdrażania Centrów Zdrowia Psychicznego, który jest jednym z głównych elementów Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i przede wszystkim pierwszym od lat pomysłem na zmianę archaicznego systemu. Założeniem tej inicjatywy jest wprowadzenie środowiskowego modelu opieki i pomoc niesiona przez mniejsze ośrodki, blisko miejsca zamieszkania pacjenta.

– Mieliśmy do czynienia z niedostosowaniem systemu do potrzeb i bliskości pacjenta. Odejście od wielkich szpitali, i w głównej mierze leczenia szpitalnego, jest podstawowym elementem reformy. To powoli jest realizowane, wyciągamy wnioski i wprowadzamy poprawki, które przygotowują zmianę dla całego kraju. Pilotaż jest po to, aby wypracować jak najlepszy model opieki – podkreślił Maciej Miłkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Nie będzie poprawy bez wzrostu finansowania.

Niestety smutny obraz polskiej psychiatrii jest efektem wielu lat zaniedbań i braku finansowania. Obecnie na opiekę psychiatryczną nie są wydawane nawet 4 proc. publicznych pieniędzy z puli przeznaczonej na sektor zdrowia w zakresie świadczeń NFZ. Do przekroczenia progu 5 proc., który nie jest też powodem do większej chluby, brakuje około 1,5 mld zł. Wydatki są obecnie stopniowo zwiększane, jednak równie ważna jest potrzeba zmian systemowych.

– Mocno pracujemy, aby zwiększać i odbudowywać kadry. Bardzo się cieszymy, że coraz więcej lekarzy kończy specjalizację z psychiatrii, a zwłaszcza z psychiatrii dziecięcej. Dążymy do tego, aby nakład na opiekę psychiatryczną był wyższy. Chcemy, aby pacjenci byli ponownie zwracani swoim rodzinom, a także pracodawcom. – powiedział Maciej Miłkowski – Jest to początek drogi i mamy nadzieję, że za 3-4 lata sytuacja zmieni się diametralnie.

Uruchomienie kilkudziesięciu Centrów Zdrowia Psychicznego już przynosi efekty, które są zauważalne w skali kraju. Ostatni rok pokazał, że nawet o 25 proc. wzrosła liczba udzielanych świadczeń psychologicznych na 100 tys. mieszkańców.

To co jest kluczem to punkt zgłoszeniowo-koordynacyjny, który jest czynny codziennie od godz. 8 do godz. 18. Może tu przyjść każdy, kto mieszka na obszarze działania centrum – ze swoim problemem, czy po to, aby zasięgnąć informacji, ponieważ np. coś poważnego dzieje się u bliskiej osoby. Ta pomoc zostanie udzielona w momencie zgłoszenia i to bez wcześniejszego umawiania. W ten sposób pokonujemy bariery braku dostępności – wyjaśnia dr Marek Balicki, kierownik biura ds. Pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Autor Piotr Kallalas

cały tekst: https://dziennikbaltycki.pl/centra-zdrowia-psychicznego-odmienia-smutny-obraz-polskiej-psychiatrii-gdzie-na-pomorzu-uzyskamy-pomoc/ar/c14-15348567

Źródło: dziennikbaltycki.pl

Życzenia Wielkanocne

05.04.2023
Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy Państwu szczęścia, wielu radosnych chwil i pięknych więzi z ludźmi. Dziękujemy za to, że razem tworzymy wspólnotę wspierających się ludzi. 

Wystawa pod nazwą „Nie jesteś sam” na okoliczność obchodów Ogólnopolskiego Dnia Walki z Depresją

17.02.2023
Wystawa pod nazwą "Nie jesteś sam" na okoliczność obchodów Ogólnopolskiego Dnia Walki z Depresją, który przypada na 23 lutego 2023 r., na której będą prezentowane prace pacjentów Centrum Zdrowia Psychicznego Małopolska-Południe z Dziennych Oddziałów Psychiatrycznych (oddziały Centrum z Myślenic oraz ze Skawiny).

Projekt Standardu Diagnostyczno-Terapeutycznego w Centrum Zdrowia Psychicznego

17.01.2023
Wynikające z umowy działanie Biura ds. pilotażu na 2022 r. było prowadzenie i koordynacja opracowania we współpracy z towarzystwami naukowymi standardu diagnostyczno-terapeutycznego i opracowanie rekomendacji dotyczących finansowania opieki psychiatrycznej i transformacji systemu.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023–2030

13.01.2023
Do konsultacji publicznych przekazano projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023-2030. Projekt kładzie nacisk m.in. na wprowadzenie modelu opieki środowiskowej.

Nowa Dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii

10.01.2023
Dr n. med. Anna Depukat, dotychczasowy kierownik Biura do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego objęła stanowisko dyrektora Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

05.01.2023
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

Szanowni Państwo, życzymy pięknych, radosnych Świąt. Niech odradza się wszystko, co dobre, świetliste. Zdrowia. Wiele jest dróg do drugiego człowieka. Znajdujmy te drogi i trzymajmy się ich. Oddzielnie jesteśmy kroplami, razem jesteśmy oceanem. Razem możemy więcej. Szczęścia we wszystkich aspektach życia.

23.12.2022

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego dotyczącego oddziaływań terapeutycznych skierowanych do osób z doświadczeniem traumy

23.12.2022
Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie programu pilotażowego dotyczącego oddziaływań terapeutycznych skierowanych do osób z doświadczeniem traumy.