Aktualności

Chłopaki nadal nie płaczą. A powinny. Proszą o zwolnienie od lekarza rodzinnego, żeby nie było wiadomo, że od psychiatry

20.01.2020

Od 1,5 roku w Polsce działa 27 centrów zdrowia psychicznego (mają powstać kolejne), gdzie można dostać pomoc w ciągu 72 godzin, ale obecnie pod ich opieką jest zaledwie 10 proc. populacji. 90 proc. Polaków w sytuacji kryzysu psychicznego trafia do izby przyjęć szpitala. Człowiek w kryzysie powinien dostać szybką pomoc w poradni jak najbliżej domu, aby szpital był ostatecznością – mówi Joanna Krzyżanowska-Zbucka, ordynator Oddziału Zapobiegania Nawrotom Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, współzałożycielka Fundacji eFkropka.

W Dużym Formacie ukazała się rozmowa z Joanną Krzyżanowską-Zbucką o tym, jak mężczyźni radzą sobie z kryzysami – uzależnieniem od gier, hazardu, alkoholu, atakami paniki, depresją.

Joanna Krzyżanowska-Zbucka jest lekarzem psychiatrą, ordynatorem oddziału zapobiegania nawrotom w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, przyjmuje też pacjentów w mokotowskim Centrum Zdrowia Psychicznego.

Wywiad przeprowadziła Ludmiła Anannikova

Cała rozmowa: https://wyborcza.pl/duzyformat/7,127290,25607114,chlopaki-nadal-nie-placza-a-powinny.html?fbclid=IwAR1lZletAAhV4Z-8M37GhzZAlWmNmWmqd7YaBS-5jm5EywubADaQea4gkJ4

 

Źródło: Duży Format/ Gazeta Wyborcza

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

14.09.2023
Nowelizacja rozporządzenia przedłuża program pilotażowy w centrach zdrowia psychicznego do 31 grudnia 2024 r.

Zarządzenie nr 132/2023/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

11.09.2023
Zostało opublikowane Zarządzenie nr 132/2023/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 września 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

Rozmowa z dr Anną Depukat, kierownikiem Biura ds. Pilotażu NPOZP na Kongresie Rzeczników Zdrowia

30.08.2023
Pilotaż Centrów Zdrowia Psychicznego ma na celu przetestowanie jednego z elementów reformy ochrony zdrowia. Równolegle dla pacjentów wymagających przekierowywania do leczenia specjalistycznego będą ustalane dalsze ścieżki - mówi dr Anna Depukat, psychiatra, psychoterapeuta, kierownik biura ds. pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Zapraszamy do posłuchania całej rozmowy.

Projekt nowelizacji zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego trafił do zaopiniowania. Jest na to 14 dni.

03.08.2023
Opinie w sprawie przedmiotowego projektu mogą być przekazane w formie tabeli, stanowiącej załącznik do niniejszego komunikatu w terminie do 14 dni.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

17.07.2023 r.
W dniu 17 lipca 2023 r. został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

06.07.2023
Powstanie łącznie 129 centrów zdrowia psychicznego. Zachęcamy do zapoznania się z aktualną treścią rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 5 czerwca 2023 r.

05.06.2023
w sprawie Rekomendacji Nr 54/2023 z dnia 31 maja 2023 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej.

Projekt Standardu Diagnostyczno-Terapeutycznego w Centrum Zdrowia Psychicznego

17.01.2023
Wynikające z umowy działanie Biura ds. pilotażu na 2022 r. było prowadzenie i koordynacja opracowania we współpracy z towarzystwami naukowymi standardu diagnostyczno-terapeutycznego i opracowanie rekomendacji dotyczących finansowania opieki psychiatrycznej i transformacji systemu.