Aktualności

Dla nas, czasopismo środowisk działających na rzecz osób chorujących psychicznie

21.01.2020

Potrzebujemy lepszej opieki, krótszych terminów do psychologa (na wizytę wciąż długo się czeka…), kompleksowej i szybkiej pomocy w powrocie do zdrowia. Dobrze, że powstają Centra Zdrowia Psychicznego, gdzie taką pomoc można otrzymać – oby ich było jak najwięcej i oby były ogólnodostępne – pisze Dorota Dużych-Wypich we wstępie do „Dla nas”, czasopisma środowisk działających na rzecz osób chorujących psychicznie. Wydaje je stowarzyszenie Otwórzcie drzwi. Można je zamówić pisząc pod adresem monika.syc@vp.pl


W najnowszym numerze, wydanym w październiku zeszłego roku, 10 też o piętnie opisanych przez prof. Andrzeja Cechnickiego, przewodniczącego Zarządu Sekcji Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Kraków, treść wystąpienia Anny Olearczuk, asystentki zdrowienia na temat piętna i jego pokonywania, które można było usłyszeń na Drugim Kongresie Zdrowia Psychicznego, tekst o asystentach zdrowienia, nowej roli osób po kryzysach psychicznych. To z kolei treść wystąpienia Moniki Syc na Drugim Kongresie Zdrowia Psychicznego. Pani Monika należy do Stowarzyszenia „Otwórzcie drzwi” i Akademii Liderów Cogito skupiającej ekspertów przez doświadczenie z całej Polski, działających na rzecz osób trwających w kryzysie i ich bliskich.


Poza tym można przeczytać tekst o roli pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej w procesie zdrowienia osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego Katarzyny Czupryńskiej, która jest socjologiem. O środowisku i rodzinie w kryzysie młodzieńczym pisze Aleksandra Kożuszek z Akademii Liderów Cogito a o aktywizacji zawodowej osób chorujących psychicznie Agnieszka Lewandowska-Banach, Dyrektor ZAZ Pensjonat i Restauracja „U Pana Cogoto” w Krakowie.


Na okładce trzech lekarzy psychiatrów, którzy zajmują się transformacją leczenia psychiatrycznego w Polsce ze skoncentrowanego na izolacji w szpitalach na rzecz leczenia środowiskowego, blisko domu, dostępnego, dostosowanego do indywidualnych potrzeb pacjenta, włączającego w pomoc jego bliskich. Są to od lewej: dr Marek Balicki, pełnomocnik Ministra Zdrowia do spraw reformy psychiatrii, kierownik Biura do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, prof. Andrzej Cechnicki, przewodniczący Stowarzyszenia „Porozumienie Na Rzecz Realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego”, prof. Jacek Wciórka, przewodniczący Rady Zdrowia Psychicznego przy Ministerstwie Zdrowia, kierownik mokotowskiego Centrum Zdrowia Psychicznego.

Źródło: Dla nas

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

14.09.2023
Nowelizacja rozporządzenia przedłuża program pilotażowy w centrach zdrowia psychicznego do 31 grudnia 2024 r.

Zarządzenie nr 132/2023/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

11.09.2023
Zostało opublikowane Zarządzenie nr 132/2023/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 września 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

Rozmowa z dr Anną Depukat, kierownikiem Biura ds. Pilotażu NPOZP na Kongresie Rzeczników Zdrowia

30.08.2023
Pilotaż Centrów Zdrowia Psychicznego ma na celu przetestowanie jednego z elementów reformy ochrony zdrowia. Równolegle dla pacjentów wymagających przekierowywania do leczenia specjalistycznego będą ustalane dalsze ścieżki - mówi dr Anna Depukat, psychiatra, psychoterapeuta, kierownik biura ds. pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Zapraszamy do posłuchania całej rozmowy.

Projekt nowelizacji zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego trafił do zaopiniowania. Jest na to 14 dni.

03.08.2023
Opinie w sprawie przedmiotowego projektu mogą być przekazane w formie tabeli, stanowiącej załącznik do niniejszego komunikatu w terminie do 14 dni.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

17.07.2023 r.
W dniu 17 lipca 2023 r. został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

06.07.2023
Powstanie łącznie 129 centrów zdrowia psychicznego. Zachęcamy do zapoznania się z aktualną treścią rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 5 czerwca 2023 r.

05.06.2023
w sprawie Rekomendacji Nr 54/2023 z dnia 31 maja 2023 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej.

Projekt Standardu Diagnostyczno-Terapeutycznego w Centrum Zdrowia Psychicznego

17.01.2023
Wynikające z umowy działanie Biura ds. pilotażu na 2022 r. było prowadzenie i koordynacja opracowania we współpracy z towarzystwami naukowymi standardu diagnostyczno-terapeutycznego i opracowanie rekomendacji dotyczących finansowania opieki psychiatrycznej i transformacji systemu.