Aktualności

Dr Depukat o reformie psychiatrii: kolejny krok to organizacja opieki specjalistycznej

14.02.2022

W 2022 r. skoncentrujemy się na koordynacji prac – we współpracy z towarzystwami naukowymi – nad uzupełnieniem koncepcji trójstopniowego systemu opieki psychiatrycznej o rekomendacje dla lecznictwa specjalistycznego – mówi dr Anna Depukat, psychiatra i kierownik Biura do spraw Pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Ile obecnie działa centrów zdrowia psychicznego? Jak liczną populację pacjentów obejmują opieką?
Aktualnie w systemie jest już 41 centrów zdrowia psychicznego. W 2021 roku działały 33 CZP, kolejne były wówczas na etapie organizacji, tak aby w styczniu tego roku mogły już zostać oficjalnie uznane za placówki realizujące pilotaż. W lutym tego roku ruszyły 3 CZP, czekamy też na weryfikację kolejnych placówek, powinny rozpocząć działalność w marcu. Wówczas będzie 41 placówek realizujących pilotaż, które obejmą opieką 16 proc. dorosłej populacji Polski.

Uruchamianie CZP przebiega stopniowo i z uwzględnieniem lokalnego potencjału kadrowo-infrastrukturalnego danego regionu. Zdecydowanie sprawniej przebiegało uruchomienie centrów zdrowia psychicznego w ośrodkach zlokalizowanych w większych miastach, gdzie już wcześniej funkcjonowały oddział dzienny, poradnia czy zespół leczenia środowiskowego. W takich wypadkach konieczna była pewna reorganizacja oraz uruchomienie dodatkowych form działalności, jak np. punkt zgłoszeniowo-koordynacyjny. Inaczej natomiast przebiega uruchomienie CZP w mniejszych ośrodkach, które są obejmowane pilotażem zgodnie ze stosownym rozporządzeniem ministra zdrowia, ale w toku postępowania wnioskowego prowadzonego przez lokalny oddział NFZ mają czas na dostosowanie się do wymaganych kryteriów i uruchomienie działalności.

Podstawową barierą dla sprawnego uruchamiania kolejnych CZP są ograniczenia o charakterze kadrowym i lokalowym. W części regionów brakuje personelu, a infrastruktura – ze względu na trwające latami niedofinansowanie psychiatrii – pozostawia bardzo wiele do życzenia.

Jednym z podstawowych założeń pilotażu było m.in. zapewnienie dostępnej, koordynowanej opieki psychiatrycznej z uwzględnieniem potrzeb zdrowotnych lokalnej społeczności, ale też możliwości kadrowych. Stąd warunek, że łączna liczba osób zatrudnionych w CZP w ramach działalności podstawowej nie może być mniejsza niż równoważnik 0,6 etatu na 10 tysięcy mieszkańców. Celowo nie precyzowano wymagań co do personelu, aby każdy podmiot mógł – na podstawie analizy potrzeb zdrowotnych – samodzielnie zdecydować, jakich specjalistów powinien zatrudnić. Każdy region ma przecież swoją demograficzną, społeczną i zdrowotną specyfikę.

Na obecnym etapie realizacji pilotażu doprecyzowaliśmy już standard dotyczący struktury zatrudnienia w CZP oraz minimalnego wskaźnika zatrudnienia. Te zalecenia są częścią wydanego w 2021 r. standardu organizacji CZP, który nadal pozostawia centrom sporą elastyczność. Dyrekcje ośrodków samodzielnie podejmują decyzję, jakiego rodzaju specjalistów potrzebują w danym momencie najbardziej. Trzeba sobie przy tym oczywiście zdawać sprawę z tego, że braki kadrowe w obszarze psychiatrii są szczególnie dotkliwe. Brakuje nam wystarczającej liczby psychiatrów, psychoterapeutów, ale i personelu pielęgniarskiego.

Cały tekst dostępny pod linkiem: https://pulsmedycyny.pl/dr-depukat-o-reformie-psychiatrii-kolejny-krok-to-organizacja-opieki-specjalistycznej-1141174

Źródło: Puls Medycyny

Trwa nabór na kurs na asystenta zdrowienia prowadzony przez Fundację Polski Instytut Otwartego Dialogu

23.06.2022
Warsztaty rozwojowo-edukacyjne o walorach terapeutycznych "Asystent zdrowienia" będą prowadzone w formie online dzięki czemu będą mogli z nich skorzystać mieszkańcy całej Polski bez konieczności dojeżdżania i płacenia za nocleg. Program skierowany jest do osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego.

Psychiatria – niechciane dziecko systemu. Jak ją zmieniać z korzyścią dla pacjentów? – to tytuł debaty, którą będzie można obejrzeć online dzisiaj, w środę 22 czerwca. Początek o godz. 14.

22.06.2022
Serdecznie zapraszamy. Jednym z uczestników będzie dr Anna Depukat, kierownik Biura do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego zajmującego się wprowadzaniem centrów zdrowia psychicznego. Jeden z tematów: czy leczenie środowiskowe remedium na systemowe bolączki?

Essential Concepts and Terminology for Mental Health and Psychosocial Support (MHPSS) Ukrainian Refugee Response

26.05.2022
Podstawowe pojęcia i terminologia dla zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego (MHPSS). Ukraińska reakcja na rzecz uchodźców.

W Biurze do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego odbyło się spotkanie online z liderami miejsc, które wkrótce mają być dołączone do programu.

23.05.2022
Są one ujęte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, z którym można się zapoznać na stronie czp.org.pl Dr Anna Depukat, kierownik Biura Pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego przypomina jak ważnym sercem centrum jest Punkt Zgłoszeniowo Koordynacyjny, że nie jest to miejsce rejestracji ale ustalania wstępnego planu wsparcia.

Dr Piotr Jabłoński, dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom był gościem dzisiejszego spotkania z liderami działających już centrów zdrowia psychicznego

23.05.2022
Rozmawiano o tym, gdzie zbiegają się obszary działania centrów i systemu leczenia uzależnień, jakim jest m.in. podwójna diagnoza czy zespół Otella oraz o szykujących się zmianach w systemie leczenia uzależnień. Dr Jabłoński prowadzi zespół zajmujący się przygotowaniem reformy do spraw uzależnień przy Ministerstwie Zdrowia.

Już tylko niespełna miesiąc pozostał do rozpoczęcia 47 Zjazdu Psychiatrów Polskich w Łodzi. Można się jeszcze rejestrować.

16.05.2022
W programie m.in.  sesja "Aktualny stan reformy psychiatrii w Polsce", którą poprowadzi prof. Piotr Gałecki i sesja "Opieka nad pacjentem z zaburzeniami psychicznymi w szpitalu i środowisku w dobie reformy w psychiatrii", pod przewodnictwem Krystyny Górnej i Damiana Czarneckiego. 

Trwa nabór na warszawski, płatny kurs na EX-IN czyli asystenta zdrowienia

16.05. 2022
Kurs skierowany jest do osób, które pokonały co najmniej jeden kryzys zdrowia psychicznego i chcą towarzyszyć innym pacjentom w zdrowieniu.
Szkolenie trwa rok, składa się z 12 comiesięcznych zjazdów weekendowych i rozpocznie się w październiku 2022 roku.

Prace nad standardami diagnostyczno – terapeutycznymi

13.05.2022
Rozpoczęły się prace nad standardami diagnostyczno - terapeutycznymi w centrach zdrowia psychicznego. Odbył się już wspólny panel ekspercki Spójności Testowania „ Standaryzacja usług medycznych” osób zaangażowanych w projekt horyzontalny POWER i pilotaż centrów zdrowia psychicznego.