Aktualności

Dr Depukat o reformie psychiatrii: kolejny krok to organizacja opieki specjalistycznej

14.02.2022

W 2022 r. skoncentrujemy się na koordynacji prac – we współpracy z towarzystwami naukowymi – nad uzupełnieniem koncepcji trójstopniowego systemu opieki psychiatrycznej o rekomendacje dla lecznictwa specjalistycznego – mówi dr Anna Depukat, psychiatra i kierownik Biura do spraw Pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Ile obecnie działa centrów zdrowia psychicznego? Jak liczną populację pacjentów obejmują opieką?
Aktualnie w systemie jest już 41 centrów zdrowia psychicznego. W 2021 roku działały 33 CZP, kolejne były wówczas na etapie organizacji, tak aby w styczniu tego roku mogły już zostać oficjalnie uznane za placówki realizujące pilotaż. W lutym tego roku ruszyły 3 CZP, czekamy też na weryfikację kolejnych placówek, powinny rozpocząć działalność w marcu. Wówczas będzie 41 placówek realizujących pilotaż, które obejmą opieką 16 proc. dorosłej populacji Polski.

Uruchamianie CZP przebiega stopniowo i z uwzględnieniem lokalnego potencjału kadrowo-infrastrukturalnego danego regionu. Zdecydowanie sprawniej przebiegało uruchomienie centrów zdrowia psychicznego w ośrodkach zlokalizowanych w większych miastach, gdzie już wcześniej funkcjonowały oddział dzienny, poradnia czy zespół leczenia środowiskowego. W takich wypadkach konieczna była pewna reorganizacja oraz uruchomienie dodatkowych form działalności, jak np. punkt zgłoszeniowo-koordynacyjny. Inaczej natomiast przebiega uruchomienie CZP w mniejszych ośrodkach, które są obejmowane pilotażem zgodnie ze stosownym rozporządzeniem ministra zdrowia, ale w toku postępowania wnioskowego prowadzonego przez lokalny oddział NFZ mają czas na dostosowanie się do wymaganych kryteriów i uruchomienie działalności.

Podstawową barierą dla sprawnego uruchamiania kolejnych CZP są ograniczenia o charakterze kadrowym i lokalowym. W części regionów brakuje personelu, a infrastruktura – ze względu na trwające latami niedofinansowanie psychiatrii – pozostawia bardzo wiele do życzenia.

Jednym z podstawowych założeń pilotażu było m.in. zapewnienie dostępnej, koordynowanej opieki psychiatrycznej z uwzględnieniem potrzeb zdrowotnych lokalnej społeczności, ale też możliwości kadrowych. Stąd warunek, że łączna liczba osób zatrudnionych w CZP w ramach działalności podstawowej nie może być mniejsza niż równoważnik 0,6 etatu na 10 tysięcy mieszkańców. Celowo nie precyzowano wymagań co do personelu, aby każdy podmiot mógł – na podstawie analizy potrzeb zdrowotnych – samodzielnie zdecydować, jakich specjalistów powinien zatrudnić. Każdy region ma przecież swoją demograficzną, społeczną i zdrowotną specyfikę.

Na obecnym etapie realizacji pilotażu doprecyzowaliśmy już standard dotyczący struktury zatrudnienia w CZP oraz minimalnego wskaźnika zatrudnienia. Te zalecenia są częścią wydanego w 2021 r. standardu organizacji CZP, który nadal pozostawia centrom sporą elastyczność. Dyrekcje ośrodków samodzielnie podejmują decyzję, jakiego rodzaju specjalistów potrzebują w danym momencie najbardziej. Trzeba sobie przy tym oczywiście zdawać sprawę z tego, że braki kadrowe w obszarze psychiatrii są szczególnie dotkliwe. Brakuje nam wystarczającej liczby psychiatrów, psychoterapeutów, ale i personelu pielęgniarskiego.

Cały tekst dostępny pod linkiem: https://pulsmedycyny.pl/dr-depukat-o-reformie-psychiatrii-kolejny-krok-to-organizacja-opieki-specjalistycznej-1141174

Źródło: Puls Medycyny

Życzenia Wielkanocne

05.04.2023
Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy Państwu szczęścia, wielu radosnych chwil i pięknych więzi z ludźmi. Dziękujemy za to, że razem tworzymy wspólnotę wspierających się ludzi. 

Wystawa pod nazwą „Nie jesteś sam” na okoliczność obchodów Ogólnopolskiego Dnia Walki z Depresją

17.02.2023
Wystawa pod nazwą "Nie jesteś sam" na okoliczność obchodów Ogólnopolskiego Dnia Walki z Depresją, który przypada na 23 lutego 2023 r., na której będą prezentowane prace pacjentów Centrum Zdrowia Psychicznego Małopolska-Południe z Dziennych Oddziałów Psychiatrycznych (oddziały Centrum z Myślenic oraz ze Skawiny).

Projekt Standardu Diagnostyczno-Terapeutycznego w Centrum Zdrowia Psychicznego

17.01.2023
Wynikające z umowy działanie Biura ds. pilotażu na 2022 r. było prowadzenie i koordynacja opracowania we współpracy z towarzystwami naukowymi standardu diagnostyczno-terapeutycznego i opracowanie rekomendacji dotyczących finansowania opieki psychiatrycznej i transformacji systemu.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023–2030

13.01.2023
Do konsultacji publicznych przekazano projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023-2030. Projekt kładzie nacisk m.in. na wprowadzenie modelu opieki środowiskowej.

Nowa Dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii

10.01.2023
Dr n. med. Anna Depukat, dotychczasowy kierownik Biura do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego objęła stanowisko dyrektora Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

05.01.2023
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

Szanowni Państwo, życzymy pięknych, radosnych Świąt. Niech odradza się wszystko, co dobre, świetliste. Zdrowia. Wiele jest dróg do drugiego człowieka. Znajdujmy te drogi i trzymajmy się ich. Oddzielnie jesteśmy kroplami, razem jesteśmy oceanem. Razem możemy więcej. Szczęścia we wszystkich aspektach życia.

23.12.2022

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego dotyczącego oddziaływań terapeutycznych skierowanych do osób z doświadczeniem traumy

23.12.2022
Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie programu pilotażowego dotyczącego oddziaływań terapeutycznych skierowanych do osób z doświadczeniem traumy.