Aktualności

Eksperci: zdrowie psychiczne powinno być priorytetem polityki zdrowotnej

14.12.2020

Zdrowie psychiczne powinno być priorytetem polityki zdrowotnej – podkreślił dr Marek Balicki w czasie konferencji prasowej poświęconej podsumowaniu tego, co się udało, a co nie w reformie psychiatrii. Eksperci mówili, że opieka psychiatryczna pomału się zmienia i coraz lepiej odpowiada potrzebom pacjentów.

Kierownik Biura do spraw Pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dr Marek Balicki, wyjaśniając założenia reformy psychiatrii, podkreślił, że zdrowie psychiczne powinno być priorytetem polityki zdrowotnej, chociażby dlatego, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaje najwięcej na świadczenia związane z niezdolnością do pracy wynikającą ze schorzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. Stanowiły one w minionym roku 16,2 proc. jego wydatków ogółem, tymczasem związane z układam krążenia – 9,5 proc., oddechowego – 8 proc., a z nowotworami – 4,7 proc.

„Jest to mocny argument, by był to priorytet polityk zdrowotnej, nie wspominając o kosztach jednostkowych, kosztach rodzin i innych pośrednich kosztach społecznych” – mówił dr Balicki, były minister zdrowia.

Przypomniał, że zanim ruszył pilotaż centrów zdrowia psychicznego, Polska pozostawała „na dole w tabeli europejskiej”, dlatego wyznaczono próg 5 proc., odnoszący się do wydatków Narodowego Funduszu Zdrowia na opiekę psychiatryczną.

„Gdyby to porównać z obecnym poziomem wydatków, to jeszcze brakuje nam 1,5 mld zł” – wyliczył.

Przewodniczący Rady do spraw Zdrowia Psychicznego przy Ministerstwu Zdrowia prof. Jacek Wciórka przypomniał, że potrzeba zmiany modelu psychiatrii w końcu dojrzała i polityka w zakresie zdrowia psychicznego przekroczyła Rubikon. Wyraził też nadzieję, że te wszystkie działania przywrócą psychiatrii odpowiednie miejsce.

Z kolei wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski podkreślił, że podstawowym elementem tej reformy jest odejście od leczenia szpitalnego, co się – jego zdaniem – powoli udaje. Odbudowywane są kadry.

„Cieszymy się, że coraz więcej osób rozpoczyna specjalizację z psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży, bo to jest wąskie gardło” – zauważył. Zaznaczył też, że zwiększono nakłady na opiekę psychiatryczną i na farmakoterapię dla tych pacjentów.

„Chcemy, by pacjenci byli zwróceni swoim rodzinom, pracodawcom (…). To jest dopiero początek drogi i mam nadzieję, że za 2-3 lata sytuacja będzie diametralnie różna” – powiedział.

Przypomniał też, że resort wydłużył pilotaż do końca 2022 r. Pilotaż rozpoczął się w lipcu 2018 r. i wstępnie miał trwać do połowy przyszłego roku.

Eksperci, przedstawiając szczegóły reformy, przede wszystkim skupili się na tym, co udało się do tej pory osiągnąć. Mówili o centrach zdrowia psychicznego, czyli miejscach, w który pacjent może liczyć na psychiatryczne i terapeutyczne wsparcie blisko swojego domu. Do tej pory powstało ich 33. Funkcjonują w 16 województwach i obejmują działaniem 3,8 mln osób, czyli 12 proc. ludności.

cały tekst: https://www.wnp.pl/parlamentarny/spoleczenstwo/eksperci-zdrowie-psychiczne-powinno-byc-priorytetem-polityk-zdrowotnej,113507.html

Źródło: wnp.pl

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

14.09.2023
Nowelizacja rozporządzenia przedłuża program pilotażowy w centrach zdrowia psychicznego do 31 grudnia 2024 r.

Zarządzenie nr 132/2023/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

11.09.2023
Zostało opublikowane Zarządzenie nr 132/2023/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 września 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

Rozmowa z dr Anną Depukat, kierownikiem Biura ds. Pilotażu NPOZP na Kongresie Rzeczników Zdrowia

30.08.2023
Pilotaż Centrów Zdrowia Psychicznego ma na celu przetestowanie jednego z elementów reformy ochrony zdrowia. Równolegle dla pacjentów wymagających przekierowywania do leczenia specjalistycznego będą ustalane dalsze ścieżki - mówi dr Anna Depukat, psychiatra, psychoterapeuta, kierownik biura ds. pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Zapraszamy do posłuchania całej rozmowy.

Projekt nowelizacji zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego trafił do zaopiniowania. Jest na to 14 dni.

03.08.2023
Opinie w sprawie przedmiotowego projektu mogą być przekazane w formie tabeli, stanowiącej załącznik do niniejszego komunikatu w terminie do 14 dni.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

17.07.2023 r.
W dniu 17 lipca 2023 r. został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

06.07.2023
Powstanie łącznie 129 centrów zdrowia psychicznego. Zachęcamy do zapoznania się z aktualną treścią rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 5 czerwca 2023 r.

05.06.2023
w sprawie Rekomendacji Nr 54/2023 z dnia 31 maja 2023 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej.

Projekt Standardu Diagnostyczno-Terapeutycznego w Centrum Zdrowia Psychicznego

17.01.2023
Wynikające z umowy działanie Biura ds. pilotażu na 2022 r. było prowadzenie i koordynacja opracowania we współpracy z towarzystwami naukowymi standardu diagnostyczno-terapeutycznego i opracowanie rekomendacji dotyczących finansowania opieki psychiatrycznej i transformacji systemu.