Spotkanie dla podwykonawców

Najwięcej Centrów Zdrowia Psychicznego jest w województwie podlaskim. Tam one już działają.

Dziś w Instytucie Psychiatrii i Neurologii odbywa się spotkanie dla podwykonawców, osób które będą współpracowały lub już współpracują z centrami.

Na zdjęciu Marek Balicki, kierownik Biura do spraw Pilotażu NPOZP.