Spotkanie osób prowadzących Cantra Zdrowia Psychicznego

Osoby, które prowadzą Centra Zdrowia Psychicznego dziś spotykają się w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, żeby jeszcze raz podkreślać, jakie są zasady działania tej nowej formy pomocy, i o zmianach w rozporządzeniu dotyczącego pilotażu.

Są tu także asystenci zdrowienia – Anna Olearczuk, Dagmara Dulęba-Poluszynska i Elżbieta Jełowicka i dr Joanna Krzyżanowska-Zbucka, jedna z założycielek Fundacji efKropka, przeciwdziałającej stygmatyzacji osób chorujących psychicznie.

Na pytania osób prowadzących centra odpowiadał Zbigniew Król, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.

To on po Pierwszym Kongresue Zdrowia Psychicznego od Pani dr Krzyżanowskiej i dr Andrzeja Cechnickiego odbierał opracowany przez pacjentów psychiatrycznych manifest zmian.

Andrzej Cechnicki w Krakowie czuwa nad Akademią Liderow Cogito skupiającą pacjentów z doświadczeniem psychozy a działających na rzecz osób chorujących. To oni przez trzy dni opracowywali ten manifest.

Minister Król obiecał, że się zajmie tą sprawą i jak widać zajmuje się. Jest tu też Anna Krenc z Narodowego Funduszu Zdrowia, która dzielnie na każdym spotkaniu dotyczących Centrów Zdrowia Psychicznego odpowiada na pytania dotyczące finansowania pilotażu.

Jest Prof. Piotr Gałecki, konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii.

Są Anna Panufnik i Grzegorz Saj, przedstawicie Biura Rzecznika Praw Pacjenta, które bardzo wspiera zmiany w opiece psychiatrycznej, na bardziej dostępną i przyjazną dla pacjentów.

Celem powstawania centrów jest rozwijanie opieki środowiskowej, blisko domu, dostosowanej do potrzeb pacjentów.