Ruszyła rejestracja na III Kongres Zdrowia Psychicznego

III Kongres Zdrowia Psychicznego odbędzie 7 czerwca 2021 r. (poniedziałek) w godz. 9-17 w Amfiteatrze Wolskiego Centrum Kultury w Parku Sowińskiego w Warszawie. Udostępniona została możliwość rejestrowania się na to spotkanie na jego stronie:  kongreszp.org.pl) Ze względu na sytuację związaną z COVID-19 kongres będzie miał formę hybrydową. Organizatorzy starają się o to, aby mógł być transmitowany na żywo. Zapraszają do organizowania wspólnego oglądania transmisji online z III KZP, oczywiście zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym. Opłata rejestracyjna za udział stacjonarny wynosi 30 zł od osoby.
Informacje związane z transmisją online zostaną podane w późniejszym terminie.
W tym roku Kongres Zdrowia Psychicznego planowany jest na 7 czerwca 2021 r. (poniedziałek) w godz. 9-17 w Amfiteatrze Wolskiego Centrum Kultury w Parku Sowińskiego w Warszawie.
Odbędzie się pod tytułem
„Od instytucji do środowiska – dostępność i szacunek”
Hasłem promującym jest:
„Zdrowie psychiczne ma znaczenie”
Jego dwa główne tematy, to reforma psychiatrii dorosłych i reforma psychiatrii dzieci i młodzieży. Będzie towarzyszyło mu sympozjum satelitarne poświęcone psychospołecznym uwarunkowaniom środowiska pracy z celem wypracowania rekomendacji w zakresie zdrowia psychicznego w miejscu pracy. Patronem sympozjum jest Komitet Dialogu Społecznego Krajowej Izby Gospodarczej. Będę towarzyszyły mu również liczne webinaria.
Kongres odbędzie się zgodnie z obowiązującym w dniu 7 czerwca br. reżimem sanitarnym, przy ograniczonej liczbie osób. Tradycyjnie po wydarzeniu planowany jest „Marsz Żółtej Wstążki”, który uda się do Ministerstwa Zdrowia z postulatami dotyczącymi koniecznych zmian by wspierać obecnie wprowadzaną transformację systemu ochrony zdrowia psychicznego, by psychiatria stawała się przyjazna, leczenie dostępne i szybkie dla wszystkich mieszkańców Polski. Dopuszczona jest możliwość odwołania stacjonarnych wydarzeń, wówczas odbędą się one wyłącznie online.
Kongres nie jest konferencją naukową, a ruchem oddolnym tworzonym wspólnie przez profesjonalistów, osoby z doświadczeniem kryzysów psychicznych oraz ich rodziny i bliskich. Ruch ten powstał w 2015 roku, kiedy chciano zlikwidować Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego. I Kongres przyczynił się znacznie do uruchomienia reformy systemów ochrony zdrowia psychicznego osób dorosłych oraz systemu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Do tej pory w programie pilotażowym powstały 33 centra zdrowia psychicznego. W ramach III KZP zabiegamy o to, aby powstało ich 300, po jednym w każdym powicie. W każdym Kongresie głos zabierają osoby z doświadczeniem kryzysów psychicznych, ich bliscy na równi z profesjonalistami.
Celem Kongresu Zdrowia Psychicznego jest usprawnienie systemu opieki psychiatrycznej i psychoterapeutycznej w Polsce, aby stała się szybka, dostępna, blisko domu, bezpłatna, jak najbardziej dostosowana do potrzeb pacjenta i włączająca w terapię otoczenie osoby potrzebującej wsparcia, proponująca różne formy pomocy.
Wszyscy ludzie pracujący przy Kongresie są wolontariuszami.
Podstawą finansowania jest zbiórka społeczna, zapraszamy do jej wsparcia.
Link do zrzutki na III KZP – https://tiny.pl/r4mnc
Link do zrzutki na mural III KZP – https://tiny.pl/r4m51
Indywidualny numer konta zrzutki, do wpłaty na poczcie: Odbiorca: Fundacja eFkropka, Tytuł: Darowizna na kongres, KRS 0000382481, nr: 50 1750 1312 6882 2410 1013 6787.
UWAGA! Kwotę tej darowizny można odliczyć od podatku! W zeznaniu rocznym za 2021r. (Łączne darowizny do 6% dochodu/przychodu, zgodnie z art. 26 ust.1 pkt 9) ustawy o PIT.
Pieniądze są potrzebne na obsługę techniczną Kongresu tj. nagłośnienie, oświetlenie, materiały promocyjne oraz rejestrację cyfrową wydarzenia, itp..
Wykład otwierający spotkanie wygłosi profesor Jerzy Bralczyk, językoznawca i gramatyk normatywny, profesor nauk humanistycznych, specjalista w zakresie języka mediów, reklamy i polityki. Jeden z popularnych autorytetów w dziedzinie języka polskiego.
Kongresowi będzie towarzyszyło malowanie murali w Warszawie i Koszalinie poświęconych zdrowiu psychicznemu i zmianie wizerunku osób doświadczonych kryzysem. W tworzeniu warszawskiego muralu oprócz artystów – Dariusza Paczkowskiego (aktywista i twórca murali) oraz Wojciecha Jankowskiego (reżyser i filmowiec) – wezmą udział osoby, które muralowi użyczą swych twarzy oraz wolontariuszki i wolontariusze. Osoby po i w trakcie kryzysu psychicznego, ludzie związani z ochroną zdrowia psychicznego.

Organizatorami Kongresu Zdrowia Psychicznego są Fundacja eFkropka, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej z siedzibą w Krakowie, Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego „Leonardo” z siedzibą w Krakowie, Szpital Wolski – Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego w Warszawie, Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego z siedzibą w Lublinie

Biuro do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego jest partnerem III Kongresu Zdrowia Psychicznego
Źródło: kongreszp.org.pl