Apel w sprawie akcji “nie świruj, idź na wybory”

                                                                                                                                                                                                                                                             Warszawa, 19 września 2019 roku
Apel
Jako osoby od wielu laty aktywnie towarzyszące chorym w przezwyciężaniu różnorodnych, czasem skrajnie trudnych kryzysów zdrowia psychicznego, znamy cierpienie, ból i rozpacz, która im one niosą. Wiemy też jak bardzo potrzebne są w tej sytuacji dobre słowa i przyjazne gesty wyrażające zrozumienie, życzliwość i solidarność w zmaganiu o odzyskanie zdrowia. Wielokrotnie widzimy, jak złe słowo i złe gesty zabierają nadzieję, podcinają skrzydła i wypychają ze wspólnoty.
Jako osoby żywo, od dziesięcioleci zaangażowane w działania na rzecz systemowej przebudowy psychiatrycznej opieki zdrowotnej i poprawę szans życiowych osób dotkniętych kryzysem zdrowia psychicznego wiemy, jak wielką pomocą w tych wysiłkach byłyby światłe działania środowisk kulturotwórczych i opiniotwórczych w przywracaniu chorującym psychicznie należnego im miejsca w naszym wspólnym świecie, przywracaniu ich cierpieniu godności oraz otwieraniu niedostępnych lub zamkniętych ścieżek pomocy.
Dlatego z wielkim zdziwieniem przyjmujemy świadectwa sprzeniewierzania się takiej kulturotwórczej, opiniotwórczej misji w postaci wypowiedzi publikowanych pod hasłem „nie świruj, idź na wybory” . Ich pojawienie się w przestrzeni publicznej dowodzi nie tylko ignorancji w zakresie realiów doświadczania zaburzeń zdrowia psychicznego, ale przede wszystkim niesie chorym poniżający, piętnujący i pogardliwy przekaz aksjologiczny. Kwestionuje ich człowieczeństwo. Sprawia ból. Utrwala krzywdzące stereotypy. Próbuje przywracać praktykę piętnowania i wykluczania.
Prosimy i apelujemy o refleksję i zaniechanie takich działań.
Żaden cel nie usprawiedliwia szyderstw z człowieka cierpiącego, czasowo słabnącego w zmaganiach życiowych, oczekującego pomocy.

 

Dr Marek Balicki
Pełnomocnik Ministra Zdrowia do spraw reformy psychiatrii

 

Prof. Andrzej Cechnicki
Przewodniczący Porozumienia na rzecz Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego

 

Prof. Jacek Wciórka
Przewodniczący Rady Zdrowia Psychicznego przy Ministrze Zdrowia

na zdj. prof. Jacek Wciórka, prof. Andrzej Cechnicki i Marek Balicki na Marszu o Godność, Marszu Żółtej Wstążki, zamykającym Drugi Kongres Zdrowia Psychicznego, fot. Katarzyna Kisielińska