Asystenci zdrowienia – nadzieja i wsparcie w reformowanej psychiatrii, konferencja prasowa

Dzisiaj odbyło się śniadanie prasowe „Asystenci zdrowienia – nadzieja i wsparcie w reformowanej psychiatrii”

Asystent zdrowienia to osoba, która doświadczyła kryzysu zdrowia psychicznego i skończyła odpowiedni kurs, by wspierać osoby trwające w kryzysie i ich bliskich. Asystenci zdrowienia pomagają pacjentom na oddziałach całodobowych, pracują w Centrach Zdrowia Psychicznego, które powstają w Polsce w ramach transformacji leczenia psychiatrycznego ze skoncentrowanego na izolowaniu w szpitalu na rzecz rozwijania leczenia środowiskowego: blisko domu, szybkiego, przyjaznego, włączającego w terapię bliskich, jak najbardziej dostosowanego do danego przypadku, podążającego za dynamiką kryzysu, skoncentrowanego na wspieraniu w procesie zdrowienia.
Asystenci zdrowienia są dla pacjentów inspiracją, wzorem tego, że można wracać do zdrowia po kryzysie.

Na konferencji o roli asystentów zdrowienia opowiadali:

Anna Olearczuk, asystentka zdrowienia w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych Warszawa-Bielany i w Wolskim Centrum Zdrowia Psychicznego w Warszawie. Należy do Stowarzyszenie Asystentów Zdrowienia, jest edukatorką Fundacji eFkropka. Mówiła jak w zdrowieniu ważna jest rozmowa z pacjentem, bycie przy nim, towarzyszenie mu i wspomaganie też jego rodziny.

Ivan Sitsko, asystent zdrowienia na oddziale całodobowym F7 Instytutu Psychiatrii i Neurologii dla ludzi doświadczających choroby afektywnej dwubiegunowej. Należy do Stowarzyszenia Asystentów Zdrowienia. Opowiadał m.in. o ceremoniach parzenia herbaty, które co czwartek organizuje dla pacjentów. Herbata, rozmowa o jej smaku jest pretekstem do spotkania się, do celebrowania trwającej właśnie chwili, bycia razem, wspólnej rozmowy. Ivan Sitsko prowadzi też bajkoterapię, gna której rozmowa toczy się wokół przeczytanej opowieści, towarzyszy pacjentom na zajęciach w sali gimnastycznej, chodzi z nimi na spacery. Pracuje na oddziale, na którym kiedyś był leczony.

dr Joanna Krzyżanowska-Zbucka, lekarz psychiatra, ordynator oddziału zapobiegania nawrotom w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, osoba z doświadczeniem współpracy z asystentami zdrowienia.

Anna Bielańska, psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor. Osoba zajmująca się szkoleniem na asystenta zdrowienia prowadzonym przez Stowarzyszenie Otwórzcie Drzwi i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej.

Prof. Jacek Wciórka, przewodniczący Rady do spraw Zdrowia Psychicznego przy Ministerstwie Zdrowia, wieloletni pracownik Instytutu Psychiatrii i Neurologii, jeden z inicjatorów rozwijania w Polsce leczenia środowiskowego

Gości przywitał dr Marek Balicki, pełnomocnik Ministra Zdrowia do spraw reformy psychiatrii, kierownik Biura do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego

Organizatorem spotkania było Biuro do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego

Dziękujemy wszystkim asystentom zdrowienia, którzy przyszli na konferencję, żeby móc odpowiadać na pytania dziennikarzy. Wywiadu były nagrywane w kawiarni obok sali konferencyjnej, gdzie ze względu na pandemię mogła wejść ograniczona liczba osób.

Przedstawicielami asystentów byli Monika Federowicz, Dagmara Dulęba-Poluszyńska, Elżbieta Jełowicka, Robert Michałkiewicz, Joanna Rogalska.

Dziękujemy też za uczestniczenie w konferencji panu Grzegorzowi Sajowi z Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

Za pomoc w zorganizowaniu spotkania dziękujemy Polskiej Agencji Prasowej

Dane do kontaktu:

Katarzyna Szczerbowska Kisielińska, rzeczniczka Biura do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, kkisielinska@ipin.edu.pl