Asystenci zdrowienia w Centrach Zdrowia Psychicznego – oczekiwania, pytania, wyzwania, konferencja dla pracowników Centrów Zdrowia Psychicznego i asystentów zdrowienia

„Asystenci zdrowienia w Centrach Zdrowia Psychicznego – oczekiwania, pytania, wyzwania” to tytuł dzisiejszej konferencji dla pracowników Centrów Zdrowia Psychicznego i asystentów zdrowienia organizowanej przez Biuro do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. W przyszłym tygodniu przygotujemy dla Państwa obszerną relację z tego spotkania.

Z różnych punktów widzenia o roli asystentów zdrowienia opowiadali na nim pracownicy Środkowopomorskiego Centrum Zdrowia Psychicznego w Koszalinie. W tej części “Asystenci zdrowienia w zespole terapeutycznym” wystąpili Jakub Wacławek – asystent zdrowienia, Małgorzata Rusak – pielęgniarka, Nikodem Kruk – psycholog, Joanna Hok – pracownik socjalny, Marina Łopuszańska – lekarz, Izabela Ciuńczyk – psychiatra, kierownik Środkowopomorskiego Centrum Zdrowia Psychicznego MEDISON w Koszalinie.

“Superwizja zespołu terapeutycznego” to tytuł wystąpienia Anny Bielańskiej, psychoterapeuty, superwizora, związanej ze  Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej i Stowarzyszeniem Otwórzcie Drzwi oraz  Ryszarda Izdebskiego, psychoterapeuty, psychologa klinicznego i superwizora.

Anna Bielańska, która jest kierownikiem trwającego obecnie w Krakowie kursu na asystenta zdrowienia, wystąpiła także w części poświęconej edukacji “Szkolenia asystentów zdrowienia” razem z Katarzyną Szczerbowską Kisielińską z Biura do spraw pilotażu NPOZP i Fundacji eFKropka oraz Anną Liberadzką ze Stowarzyszenia Otwórzcie Drzwi i Stowarzyszenia na Rzecz
Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej, która przedstawiła wyniki badań dotyczących oczekiwań wobec asystentów zdrowienia ze strony specjalistów i pacjentów.

Statusowi prawnem asystentów zdrowienia poświęcone było wystąpienie Soni Kaczmarczyk-Partyki, psychoterapeutki będącej w Zarządzie Fundacji Leonardo a Monika Bartosiewicz-Niziołek z Zespołu Ewaluacyjnego w projekcie „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt horyzontalny” z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie opowiadała o badaniach, które na temat asystentów zostały przeprowadzone przy tej uczelni.

W wystąpieniu “Podsumowanie: spojrzenie w przyszłość” konferencję podsumowali Marek Balicki, kierownik Biura do spraw pilotażu NPOZP, pełnomocnik Ministra Zdrowia do spraw reformy psychiatrii i  Jacek Wciórka, przewodniczący Rady do spraw Zdrowia Psychicznego przy Ministerstwie Zdrowia, IPiN. Konferencja odbywała się w formie online. Prowadzili ją dr Tomasz Szafrański i prof. Jacek Wciórka. Gości przywitał dr Marek Balicki.

Organizatorem spotkania było Biuro do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.