Bezpłatny kurs na asystenta zdrowienia w Krakowie

W Krakowie rusza bezpłatny kurs na asystenta zdrowienia. Organizuje go Stowarzyszenie na Rzecz Psychiatrii i Opieki Środowiskowej. Wszystkich zainteresowanych szkoleniem prosimy o zgłaszanie się do końca grudnia 2019 roku do Anny Liberadzkiej anna.liberadzka@wp.pl.

Asystent zdrowienia to osoba, która ma za sobą doświadczenie kryzysu psychicznego, przepracowała go, potrafi dzielić się swoim doświadczeniem zdrowienia i po odpowiednim szkoleniu, właśnie takim jak to w Krakowie, służy wsparciem osobom z doświadczeniem kryzysu i ich bliskim.

Asystenci zdrowienia są zatrudniani na oddziałach całodobowych, dziennych, w Centrach Zdrowia Psychicznego, domach samopomocy, Środowiskowych Centrach Zdrowia Psychicznego. Mogą być członkami zespołów mobilnych odwiedzających pacjentów w domu, motywują osoby doświadczające kryzysu do zdrowienia, pomagają pacjentom podczas zajęć terapeutycznych, dają przyjacielskie wsparcie pacjentom, którzy nie mają kontaktu z rodziną. Opowiadają bliskim pacjentów, jak kryzys wygląda z perspektywy osoby go doświadczającej.
Plan kursu:
1. Komunikacja I 24-26 stycznia 2020
2. Wiedza o chorobie 14-16 lutego 2020
3. Zniekształcenia poznawcze 28 lutego – 01 marca .2020
4. Komunikacja II 13-15 marca.2020
5. Wgląd / Self / Stygmatyzacja 27-29 marca 2020
6. Zdrowienie 10-12 kwietnia 2020
7. Współpraca I 8-10 maja 2020
8: Współpraca II 29-31 maja 2020
9. Etyka 5-7 czerwca 2020
10: Podsumowanie 19-21 czerwca.2020
Maksymalna liczba osób objętych szkoleniem to 15 osób.
Kurs nic nie kosztuje, ale osoby spoza Krakowa będą musiały zapłacić za przejazdy, noclegi i jedzenie, co może niemało wynieść przy 10 zjazdach szkoleniowych. W szkoleniu mogą brać udział zarówno osoby niemające zatrudnienia, jak i te, które pracują.