Centra Zdrowia Psychicznego – profesjonalnie, skutecznie, na czas… – VIII Zachodniopomorskie Forum Psychiatrii Środowiskowej

15 listopada 2019 roku w godz. 9.00 – 17.00 w Filharmonii Koszalińskiej przy ul. Piastowskiej 2 odbędzie się VIII Zachodniopomorskie Forum Psychiatrii Środowiskowej pod hasłem „Centra Zdrowia Psychicznego – profesjonalnie, skutecznie, na czas…”. Organizatorem wydarzenia są Środkowopomorskie Centrum Zdrowia Psychicznego w Koszalinie oraz Fundacja na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi NOWE ŻYCIE. Gośćmi wydarzenia będą przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Biura ds. Pilotażu, przedstawiciele ośrodków gdzie wprowadzono program pilotażowy oraz instytucji współpracujących z CZP w ramach bieżącej współpracy mających na celu pomoc mieszkańcom Koszalina. Nie zabraknie mediów lokalnych i regionalnych oraz lokalnych władz samorządowych.

Ideą przewodnią Forum jest podsumowanie rocznego funkcjonowania Centrów Zdrowia Psychicznego w Polsce – powołanych przez Ministerstwo Zdrowia w ramach programu pilotażowego. Uczestnicy Forum ocenią jakie  korzyści Program przyniósł Pacjentom, co było trudnością  w realizacji założonych  celów, co należy poprawić, aby Centra spełniały oczekiwania beneficjentów, ich rodzin a także pracujących w nich specjalistów. Nie zabraknie dyskusji o potrzebie ewentualnych modyfikacji w aspekcie wdrażania testowanych zmian do rozwiązań systemowych.

Wystąpienia na Forum podzielone są na cztery bloki tematyczne:

Blok I     CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO W OCZACH BENEFICJENTÓW

– wypowiedzi Pacjentów, ich rodzin oraz sieci oparcia dotyczące odczuwalnych zmian

w pomocy psychiatryczno-psychologicznej po wprowadzeniu systemu opieki środowiskowej.

Blok II   CENTRA ZDROWIA PSYCHICZNEGO W POLSCE – UJĘCIE SYSTEMOWE

– wystąpienia przedstawicieli Ministerstwa – twórców reformy oraz przedstawicieli instytucji ściśle współpracujących w funkcjonowaniu CZP:

dr Marek Balicki, prof. dr hab. n. med. Jacek Wciórka, Anna Parnowska, dr Justyna Pełka

 

Blok III CENTRA ZDROWIA PSYCHICZNEGO W REGIONACH

– prezentacja doświadczeń pozostałych ośrodków, które prowadzą Centra Zdrowia Psychicznego:

dr Blanka Skrzypkowska – Brancewicz, dr Piotr Kononiuk, dr Agata Dimter, dr n. med. Artur Kochański

 

Blok IV  CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO w KOSZALINIE

– refleksje pracowników koszalińskiego CZP: Anna Granda, Elżbieta Troszczyńska, Jakub Wacławek, Joanna Rogalska, Ryszard Piskorek, Magdalena Szłyk

Centrum Zdrowia Psychicznego w Koszalinie oraz Fundacja na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi NOWE ŻYCIE zapraszają wszystkich zainteresowanych do uczestniczenia w Forum.

Źródło: Środkowopomorskie Centrum Zdrowia Psychicznego w Koszalinie oraz Fundacja na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi NOWE ŻYCIE