Co się wydarzyło w ciągu ostatnich 90 dni w polskiej psychiatrii?

Mijają 3 miesiące od II Kongresu Zdrowia Psychicznego, przedstawiamy krótkie podsumowanie, co wydarzyło się w tym czasie.

1. Minister Zdrowia Pan Łukasz Szumowski powołał pełnomocnika ministra zdrowia do spraw reformy w psychiatrii. Stanowisko to powierzył Panu dr. Markowi Balickiemu

2. W Ministerstwie Zdrowia został powołany zespół do spraw pilotażu programu psychiatrii środowiskowej w ramach Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Do udziału w pracach zespołu zostały zaproszone również osoby z doświadczeniem kryzysów psychicznych, aktywnie działające na rzecz zmian w polskiej psychiatrii, w tym przedstawiciele Asystentów Zdrowienia.

3. Przedstawiciele Kongresu Zdrowia Psychicznego i zarazem Fundacja eF kropka, Asystenci Zdrowienia, Anna Olearczuk i Krzysztof Rogowski zostali powołani do Rady do spraw Zdrowia Psychicznego przy Ministrze Zdrowia.

4. Pan Andrzej Niedzielski zastąpił Pana Andrzeja Jacynę na stanowisku Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

5. Trwają pracę nad rozszerzeniem pilotażu centrów zdrowia psychicznego, już w przyszłym roku mają objąć opieką od 5,5 do 6 mln osób (obecnie ok. 3 mln.) i objąć swoim działaniem już wszystkie województwa

6. Trwają pracę nad włączeniem kwalifikacji „Asystent Zdrowienia” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, czyli nad utworzeniem zawodu ”Asystent Zdrowienia”

7. Przy wsparciu Biura do spraw Pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, powstało Stowarzyszenie Asystentów Zdrowienia, którego prezesem została Pani Agnieszka Polak. Obecnie trwa procedura rejestracji stowarzyszenia.

8. Rada Ministrów przyjęła projekt noweli ustawy dot. specjalistów w ochronie zdrowia

9. Rusza reforma psychiatrii dzieci i młodzieży

Relacje z obu Kongresów Zdrowia Psychicznego oraz marszów o godność, można obejrzeć na YouTube Fundacji eFkropka – zapraszamy do subskrypcji :
Link do relacji

Fotorelację: https://kongreszp.org.pl/

Źródło: Kongres Zdrowia Psychicznego, Fundacja eFkropka, fot. Tomasz Ozdoba