Czy asystenci zdrowienia wejdą na stałe do systemu ochrony zdrowia psychicznego?

Asystent zdrowienia to osoba, która doświadczyła kryzysu psychicznego, przebyła specjalistyczny kurs i staż zawodowy, a obecnie wspomaga pracę zespołów terapeutycznych w zakresie zdrowia psychicznego. Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego ”Leonardo”, która przeszkoliła stu asystentów zdrowienia zabiega o to, by ich zajęcie stało się nowym, pełnoprawnym zawodem.

Asystenci zdrowienia (AZ) uczestniczyli w specjalistycznych kursach realizowanych przez Fundację “Leonardo” wraz z partnerami, od września 2016 do lutego 2019 w ramach projektu ”Nowy zawód: Ekspert przez Doświadczenie (”EX-IN”)”.

Koncepcja peer suport, na bazie której powstał niemiecki model szkolenia ”EX-IN” (Experienced Involvement) jest z powodzeniem stosowana w Niemczech, ale i w Szwajcarii, Finlandii, USA i Wielkiej Brytanii. Zakłada, że osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego (np. psychozy, zaburzeń nastroju etc.) po przebyciu stosownego przeszkolenia będą wspomagać pracę zespołów terapeutycznych w zakresie zdrowia psychicznego.

Przejdź do artykułu

Źródło: www.rynekzdrowia.pl