Dla nas, czasopismo środowisk działających na rzecz osób chorujących psychicznie

Potrzebujemy lepszej opieki, krótszych terminów do psychologa (na wizytę wciąż długo się czeka…), kompleksowej i szybkiej pomocy w powrocie do zdrowia. Dobrze, że powstają Centra Zdrowia Psychicznego, gdzie taką pomoc można otrzymać – oby ich było jak najwięcej i oby były ogólnodostępne – pisze Dorota Dużych-Wypich we wstępie do “Dla nas”, czasopisma środowisk działających na rzecz osób chorujących psychicznie. Wydaje je stowarzyszenie Otwórzcie drzwi. Można je zamówić pisząc pod adresem monika.syc@vp.pl


W najnowszym numerze, wydanym w październiku zeszłego roku, 10 też o piętnie opisanych przez prof. Andrzeja Cechnickiego, przewodniczącego Zarządu Sekcji Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Kraków, treść wystąpienia Anny Olearczuk, asystentki zdrowienia na temat piętna i jego pokonywania, które można było usłyszeń na Drugim Kongresie Zdrowia Psychicznego, tekst o asystentach zdrowienia, nowej roli osób po kryzysach psychicznych. To z kolei treść wystąpienia Moniki Syc na Drugim Kongresie Zdrowia Psychicznego. Pani Monika należy do Stowarzyszenia “Otwórzcie drzwi” i Akademii Liderów Cogito skupiającej ekspertów przez doświadczenie z całej Polski, działających na rzecz osób trwających w kryzysie i ich bliskich.


Poza tym można przeczytać tekst o roli pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej w procesie zdrowienia osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego Katarzyny Czupryńskiej, która jest socjologiem. O środowisku i rodzinie w kryzysie młodzieńczym pisze Aleksandra Kożuszek z Akademii Liderów Cogito a o aktywizacji zawodowej osób chorujących psychicznie Agnieszka Lewandowska-Banach, Dyrektor ZAZ Pensjonat i Restauracja “U Pana Cogoto” w Krakowie.


Na okładce trzech lekarzy psychiatrów, którzy zajmują się transformacją leczenia psychiatrycznego w Polsce ze skoncentrowanego na izolacji w szpitalach na rzecz leczenia środowiskowego, blisko domu, dostępnego, dostosowanego do indywidualnych potrzeb pacjenta, włączającego w pomoc jego bliskich. Są to od lewej: dr Marek Balicki, pełnomocnik Ministra Zdrowia do spraw reformy psychiatrii, kierownik Biura do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, prof. Andrzej Cechnicki, przewodniczący Stowarzyszenia “Porozumienie Na Rzecz Realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego”, prof. Jacek Wciórka, przewodniczący Rady Zdrowia Psychicznego przy Ministerstwie Zdrowia, kierownik mokotowskiego Centrum Zdrowia Psychicznego.

Źródło: Dla nas