Jaką pomoc proponuje Mokotowskie Centrum Zdrowia Psychicznego?

MCZP oferuje szereg form pomocy dla dorosłych mieszkańców Mokotowa:

CENTRUM KOORDYNACJI – tel. (22) 299 04 31:

1. Indywidualne wsparcie społeczne.

2. Grupy wsparcia dla uczestników projektu i rodzin.
Różne formy moderowanych spotkań cyklicznych o charakterze edukacyjnym, integracyjnym, terapeutycznym, informacyjnym itp.

3. Mobilny Zespół Wsparcia Społecznego.
Krótkoterminowe (do 2 tygodni), intensywne wsparcie psychospołeczne udzielane w miejscu zamieszkania nakierowane na wzmocnienie umiejętności korzystania z naturalnych zasobów osoby potrzebującej wsparcia (osób bliskich, rodziny), z wykorzystaniem metody Otwartego Dialogu.

4. Aktywizacja zawodowa.
Możliwość uzyskania konkretnego wsparcia np. w zakresie znalezienia zatrudnienia poprzez współpracę z trenerem pracy.

5. Mieszkanie chronione treningowe i mieszkania przejściowe.
Mają na celu pomoc mieszkańcom w uzyskaniu samodzielności, wzmocnienie autonomii i rozwój różnych kompetencji (w tym społecznych w integracji z lokalną społecznością).

PUNKTY ZGŁOSZENIOWO-KOORDYNACYJNE – tel. (22) 840 66 44:
– informacja i wstępne wsparcie terapeutyczne
– koordynacja udostępniania pomocy psychiatrycznej: ambulatoryjnej, środowiskowej, dziennej lub szpitalnej

WARSZTATY PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNE
dla wybranych grup zawodowych mające na celu kształtowanie dobrych postaw społecznych i zapobieganie stygmatyzacji.

PROFILAKTYKA SAMOBÓJSTW
Działania informacyjno‐szkoleniowe dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, nauczycieli, urzędników, księży i policjantów na temat profilaktyki depresji oraz możliwości zapobiegania samobójstwom, ze szczególnym uwzględnieniem Mokotowa.

PARTNERSTWA LOKALNE
Współpraca z partnerstwami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi, domami kultury i innymi formami obywatelskiej aktywności na terenie Mokotowa w celu wzmocnienia współpracy pomiędzy MCZP a dzielnicą oraz poprawy jakości świadczonych przez MCZP usług: Moje Sielce Dolny MokotówStary Mokotów – Partnerstwo Lokalne Moje WierzbnoPartnerstwo Nasze StegnySiekierki reAKTYWACJA 2012Towarzystwo Społeczno Kulturalne Miasto Ogród Sadyba.

====

MCZP działa przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii.
Partnerzy: Stowarzyszenie Integracja i Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

W ramach Mokotowskiego Centrum Zdrowia Psychicznego: świadczenia zdrowotne finansowane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Wsparcie społeczne realizowane jest w ramach projektu „Kompleksowe wsparcie osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi w dzielnicy Mokotów. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Źródło: Mokotowskie Centrum Zdrowia Psychicznego