Joanna Krzyżanowska – Zbucka została nominowana do tytułu Osobowość Roku 2020 w kategorii Działalność społeczna i charytatywna Plebiscytu “Polska Times”

Jest lekarzem psychiatrą, ordynatorem Oddziału (F-10) Zapobiegania Nawrotom Instytutu Psychiatrii i Neurologii, przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego Kongresu Zdrowia Psychicznego, wiceprzewodniczącą Sekcji Naukowej Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, przewodniczącą warszawskiej filii w/w sekcji. Mentorką projektu “Razem wbrew stereotypom” Fundacji eFkropka. Jedną z założycielek tej fundacji.

Joanna Krzyżanowska-Zbucka przez kilka lat współpracowała z Fundacją „Rodzić po Ludzku”, w której zajmowała się leczeniem okołoporodowych zaburzeń psychicznych, nadal przyjmuje pacjentki z depresją w ciąży i poporodową. Konsultowała też psychiatrycznie w organizacjach zajmujących się osobami doświadczającymi przemocy domowej (Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia, Fundacja Dzieci Niczyje (obecnie Dajemy Dzieciom Siłę) Ośrodek „Dom” Stowarzyszenia Pomocy i Interwencji Społecznej).

Została nominowana do tytułu Osobowość Roku 2020 Plebiscytu “Polska Times” w kategorii Działalność społeczna i charytatywna.

Głosować można pod linkiem: https://tiny.pl/rs196

Więcej informacji o plebiscycie: https://tiny.pl/rs1wq

Źródło: Polska Times