Kolejne placówki w pilotażu centrów zdrowia psychicznego

Minister zdrowia zmienia rozporządzenie w sprawie programu dotyczącego centrów zdrowia psychicznego. Powodem są przede wszystkim plany rozszerzenia pilotażu o kolejne ośrodki. Chodzi o województwa wielkopolskie i opolskie, gdzie nie ma ani jednego CZP. Publikujemy kryteria oceny wniosków.

Rozporządzenie z 27 kwietnia 2018 r. (Dz. U. poz. 852 i 1786 oraz z 2019 r. poz. 1953) w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego zostanie zmienione. W uzasadnieniu podano, że potrzeba zmiany wynika przede wszystkim z potrzeby rozszerzenia programu pilotażowego o kolejnych realizatorów. Obecnie pilotażu bierze udział 28 placówek. Nadal są jednak województwa, gdzie nie ma ani jednego CZP, należą do nich woj. wielkopolskie i opolskie.

Cały artykuł

 

Źródło: Menadżer Zdrowia, autor: Monika Stelmach