Konferencja prasowa

Zmienia się leczenie psychiatryczne w Polsce z izolacyjnego na środowiskowe – początki Pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, o pilotażu opowiedzieli:

minister Zbigniew Król, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia;
Anna Krenc, Przedstawicielka Narodowego Funduszu Zdrowia;
prof. Piotr Gałecki, psychiatra, konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii;
prof. Jacek Wciórka, psychiatra, prowadzi Mokotowskie Centrum Zdrowia Psychicznego, kierownik I Kliniki Psychiatrycznej i wiceprzewodniczący Rady Naukowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii;
prof. Janusz Heitzman, dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, kierownik Kliniki Psychiatrii Sądowej tego Instytutu;
dr Marek Balicki, psychiatra, dyrektor Biura ds. Pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego

Dzięki Pilotażowemu Programowi Ochrony Zdrowia Psychicznego powstało w Polsce 27 centrów zdrowia psychicznego w 14 województwach.