Konferencja praktyków i entuzjastów Otwartego Dialogu z całego świata w Warszawie

Piątek, 30 sierpnia to dzień wykładowy na trwającej w Warszawie  24th International Network Meeting for the Treatment of Psychosis. Jest to międzynarodowa konferencja poświęcona podejściu Otwartego Dialogu we wspieraniu osób doświadczających kryzysu psychicznego. Po raz pierwszy odbywa się w Polsce.

Dzień wykładowy konferencji przeznaczony jest na rozmowy z osobami zaangażowanymi od 2011 roku w rozwój Otwartego Dialogu w Polsce, a także na poznanie członków sieci międzynarodowej, którzy wspierają od początku polski zespół. Przedstawione zostaną też Środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego, utworzone w ramach projektu PO WER „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę”, które wykorzystują Otwarty Dialog w codziennej pracy z osobą doświadczającą kryzysu i jej siecią społeczną. Oto plan dnia: 

8.00 – 9.00 Rejestracja

9.00 – 9.15 Przywitanie – dr Marek Balicki ( Pełnomocnik Ministra Zdrowia do spraw reformy psychiatrii)

9.15 – 10.00 prof Bogdan de Barbaro (Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego) – jako pierwszy w Polsce zainteresował się podejściem Otwartego Dialogu – rozmowa.
prof Jaakko Seikkula (Finlandia), „Otwarty Dialog w nowej erze systemu zdrowia psychicznego” – wykład 

10.00 – 11.00 prof Jacek Wciórka (Instytut Psychiatrii i Neurologii) i dr n. med Aldona Krawczyk – jako pierwsi lekarze psychiatrzy umożliwili odbycie kursu Otwartego Dialogu swojemu zespołowi – rozmowa

dr n. med Werner Schuetze ( Niemcy) – kluczowy trener Otwartego Dialogu w Polsce, „Podajemy sobie ręce ponad granicami – wprowadzenie Otwarty Dialog w Polsce” – wykład 

11.00 – 11.30 Przerwa kawowa 

11.30 – 12.30 dr n. med Renata Wallner (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu) – trener Otwartego Dialogu pracujący od 2013 r. z dr Wernerem Schuetze oraz dr. Cezary Żechowski (UKSW)) – rozmowa

Magnus P. Hald ( Norwegia) – umożliwił 2-letni projekt (2013-2015) upowszechniający Otwarty Dialog w sześciu krajach, „Próba wykorzystania myślenia sieciowego w programie leczenia bez neuroleptyków” – wykład 

12.30 – 13.30 lek med Bożena Piróg, Aleksandra Lisińska-Jarża- pierwsze absolwentki kursu Otwartego Dialogu (Wrocław, 2014) – rozmowa 

Pina Ridente ( Włochy), „Prawa człowieka i środowiskowe centra zdrowia psychicznego w Trieście: dzielenie się dialogami” – wykład 

13.30 – 14.30 Lunch 

14.30 – 15.30 Beata Walter, Mariusz Panek i dr Tomasz Rowiński, współtwórcy modelu Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego (ŚCZP) w oparciu o europejskie dobre praktyki – rozmowa

lek med Izabela Ciuńczyk ( Dyrektor ŚCZP w Koszalinie) – wdraża model zintegrowanych  usług medycznych i społecznych w lokalnej społeczności , „Jak to jest być pionierem reformy systemu zdrowia psychicznego – blaski i cienie” – wykład 

15.30 – 16.30 prof. Maria Załuska, Anna Lubowicka-Kossowska i Monika Dąbrowska-Kowalska, absolwentki kursu Otwartego Dialogu z 2016 roku, obecnie prowadzą ŚCZP dla dorosłych w Warszawie-Bielany 

dr. med. Rolf Michels ( Niemcy), „Wdrażanie zasad Otwartego Dialogu w oddziale psychiatrycznym szpitala ogólnego – doświadczenia projektu pilotażowego w Niemczech” – wykład 

16.30 – 17.00 Refleksje na koniec dnia wykładowego: prof Anders Lindseth, prof Bogdan de Barbaro, prof Jaakko Seikkula, prof Jacek Wciórka, dr Marek Balicki.

W programie konferencji są ponadto pre-seminarium, które poprowadzi prof. Jaakko Seikkula (Finlandia) w środę 28 sierpnia, warsztat=y, które odbędą się w dniu klinicznym – czwartek (29.08.). Sobota (31.08.) to dzień zarezerwowany na temat „Badania i rozwój” .  W sesji plenarnej wystąpi prof. Jaakko Seikkulę  i dr Luc De Bry (Belgia). Drugą część dnia przeznaczona jest na warsztaty.

Konferencja odbywa się w Radisson Blu Sobieski Hotel. Organizatorem konferencji jest Polski Instytut Otwartego Dialogu. https://otwartydialog.pl