Kongres Zdrowia Psychicznego

Drugi Kongres Zdrowia Psychicznego już 3 czerwca. W Warszawie, w Pałacu Kultury i Nauki, spotkają się osoby z doświadczeniem kryzysu, ich bliscy, psychiatrzy, psychologowie, ludzie działający w fundacjach na rzecz osób doświadczających kryzysu psychicznego. W programie – podsumowanie dotychczasowej działalności Centrów Zdrowia Psychicznego i profilaktyka.

Najważniejsze są miłość, przyjaźń, optymistyczne podejście, traktowanie zwyczajnie, cierpliwość, umiejętność słuchania, spokój – w kontakcie z człowiekiem doświadczającym kryzysu. Człowiek, który czuje się kochany, łatwiej wraca do zdrowia, ma motywację do zdrowienia, którą jest jego bliski człowiek – mama, przyjaciółka, mąż, narzeczona, brat. Ludzie w kryzysie, ze skłonnościami do kryzysu są wrażliwi, chłoną emocje otoczenia. Jeśli ktoś, kto jest przy nich, będzie spokojny, otwarty, delikatny, zadziała to na nich uspokajająco. Wszyscy zarażamy się od siebie emocjami ale silny człowiek umie stawiać granice otoczeniu, pod naporem trudnych dla niego zachowań i reakcji. Umie powiedzieć – dość. Umie odreagować trudną sytuację. Omówić ją z kimś, pójść na długi uspokajający spacer. Człowiek w kryzysie nie ma na to siły. Po pierwszym Kongresie Zdrowia Psychicznego w marszu o godność osoby z doświadczeniem kryzysu, ich bliscy, lekarze i pielęgniarki zanieśli do ministerstwa zdrowia manifest zmian. Ten manifest zamienia się w rzeczywistość.

Ludziom doświadczającym kryzysu można teraz pomóc w bardziej rozbudowany sposób, tak, by leczenie odbywało się blisko domu, o ile to tylko możliwe bez konieczności hospitalizacji. W tym roku 3 czerwca spotykamy się na drugim kongresie, żeby porozmawiać o tym, jak się sprawdzają Centra Zdrowia Psychicznego, które powstały w Polsce w ramach pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Ich zadaniem jest uczynienie opieki bardziej dostępną i dostosowaną do potrzeb pacjentów. Spotkanie będzie poświęcone walce o zmianę sytuacji osób doświadczających kryzysu psychicznego, problemowi stygmatyzowania ludzi doświadczających kryzysu, zmianie systemu opieki nad nimi – z nastawionego na izolację w szpitalu na leczenie środowiskowe blisko domu, dostosowanego do potrzeb pacjenta. To właśnie w celu transformacji leczenia powstało właśnie w Polsce 27 Centrów Zdrowia Psychicznego, których zadaniem jest uczynienie opieki bardziej dostępną i zróżnicowaną. Film edukacyjny o centrach https://www.youtube.com/watch?v=duFzQ3JIhUY

Kongres Zdrowia Psychicznego jest ruchem, który skupia wokół siebie pacjentów i lekarzy, rodziny osób chorych i psychologów, pracowników pomocy społecznej, humanistów, filozofów, socjologów, wszystkich zainteresowanych poprawą sytuacji osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego.

I Kongres Zdrowia Psychicznego odbył się w maju 2017 r. Jego efekty to:

• Deklaracja Warszawska wypracowana przez uczestników, która została przekazana do Ministerstwa Zdrowia jako rekomendacja społeczna środowisk bezpośrednio zaangażowanych w reformę opieki psychiatrycznej.
• Mocny, wspólny i publiczny głos środowiska psychiatrycznego i psychologicznego, pomocy społecznej, humanistów, pacjentów i ich rodzin oraz innych zainteresowanych pomaganiem w obszarze zdrowia psychicznego.
• Zaistnienie w przestrzeni publicznej, wykluczanych do tej pory, osób chorujących.
• NAJWAŻNIEJSZY SUKCES : Wdrożenie, decyzją Ministra Zdrowia, finansowanego przez NFZ pilotażu reformy opieki psychiatrycznej. W 28 ośrodkach w Polsce otwarto Centra Zdrowia Psychicznego, 10% społeczeństwa będzie objęte reformą polegającą na ułatwieniu dostępu w kryzysie psychicznym do profesjonalistów i opiece środowiskowej w lokalnej społeczności.

Teraz, po 2 latach pora na II Kongres Zdrowia Psychicznego, którego głównymi celami są:

1. promocja zdrowia psychicznego – zabieganie o profilaktykę zdrowia,
2. zabieganie o dalszą reformę leczenia – promocja Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, monitorowanie przebiegu pilotażu reformy opieki psychiatrycznej
3. rozwój współpracy humanistyki z psychiatrią, w kontekście zdrowia psychicznego
4. zapobieganie stygmatyzacji osób leczących się psychiatrycznie,
5. podzielenie się doświadczeniem ruchów samopomocowych, umocnienie ich – przygotowanie i prezentacja kontaktów środowiskowych

Więcej na stronie, można się na niej zarejestrować na kongres:

http://kongreszp.org.pl
kontakt mail: kongreszp@org.pl
Organizator techniczny: Fundacja eFkropka

Źródło: Fundacja eFkropka
Data: 14 lutego 2019 rok