Kurs EX-IN w Warszawie

W Warszawie rusza nabór na certyfikowany Kurs EX-IN. Mogą z niego skorzystać osoby, które przeszły kryzys psychiczny. Kurs trwa rok i składa się z 12 comiesięcznych zjazdów weekendowych. Przygotowuje do uzyskania międzynarodowego certyfikatu EX-IN Ekspert przez doświadczenie w opiece psychiatrycznej. Absolwenci Kursu mogą pracować w roli asystentów zdrowienia oraz edukatorów. Uczestnictwo w Kursie jest odpłatne. Koszt wynosi od 490 zł do 520 zł za każdy zjazd (w zależności od wyboru wariantu rozłożenia rat).
Warunkiem przyjęcia na Kurs jest pozytywne przejście przez proces rekrutacji. Koszt spotkania rekrutacyjnego z trenerem Kursu wynosi 140 zł.
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 10 stycznia 2020 r.
Kurs rozpoczyna się w lutym 2020 r.

Formularz rejestracyjny

Więcej informacji

Tematy modułów podstawowych:
1. Zdrowie i dobre samopoczucie (Salutogeneza)
2. Umacnianie (Empowerment)
3. Doświadczenie i uczestnictwo
4. Zdrowienie (Recovery)
5. Trialog

Moduły zaawansowane:
6. Niezależne rzecznictwo wzajemne
7. Samopoznanie
8. Ocena procesu zdrowienia (Assessment)
9. Towarzyszenie i doradztwo
10. Interwencja w kryzysie
11. Uczenie i nauczanie
12. Podsumowanie

Źródło: http://ex-in.pl/