Mapa wsparcia

Rozwija się interaktywna mapa z miejscami, w których można dostać bezpłatne wsparcie w kryzysie psychicznym. Link do mapy: https://www.mapawsparcia.pl/

Są na niej placówki dla dorosłych oraz dla dzieci i młodzieży – poradnie, centra zdrowia psychicznego, domy opieki, szpitale, schroniska dla osób bezdomnych, ośrodki leczenia uzależnień. Mapa pozwala nie tylko sprawdzić, gdzie najbliżej domu można znaleźć wsparcie dopasowane do potrzeb ale też pomoże w kontakcie. Nazwom miejsc towarzyszą adresy, telefony, linki do ich stron internetowych, czasem nawet krótki opis form pomocy, które proponują. Mapę przygotowała Fundacja Człowiek.