Ministerstwo Zdrowia zmienia zapisy o finansowaniu pilotażu centrów zdrowia psychicznego

Doprecyzowanie przepisów dot. finansowania i rozliczania programu pilotażowego w kontekście ryczałtu na populację – przewiduje projekt noweli rozporządzenia ws. pilotażu w centrach zdrowia psychicznego, który w poniedziałek trafił do konsultacji. Chodzi m.in. o mechanizm waloryzacji stawki ryczałtu. Ponadto w projekcie jednoznacznie wskazano potrzebę zatrudniania asystentów zdrowienia.

Chodzi o Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego, link: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12323552/katalog/12621844#12621844

Jak wskazano w uzasadnieniu, potrzeba zmiany rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (Dz. U. poz. 852 i 1786), wynika przede wszystkim z doświadczeń związanych z dotychczasową realizacją programu pilotażowego w odniesieniu do założeń wskazanych w rozporządzeniu. W ramach przedmiotowej nowelizacji są doprecyzowywane przepisy związane ze sposobem finansowana i rozliczania programu pilotażowego w kontekście ryczałtu na populację. Wynika to ze zidentyfikowanych rozbieżności interpretacyjnych zasygnalizowanych przez oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego dalej „Funduszem” – wskazało MZ.

Projekt przewiduje m.in. zmiany porządkujące w słowniczku m.in. dodanie definicji takich jak: bliski dostęp, interwencja czy miejsce udzielania świadczeń.

Przejdź do artykułu

Źródło: www.politykazdrowotna.com

6 sierpnia 2019 rok