(Mokotowskie) Centrum Zdrowia Psychicznego – czyli co? Molenda, Szczerbowska, Tercz

Serdecznie zapraszamy na spotkanie, podczas którego Bartłomiej Molenda i Katarzyna Szczerbowska pytani przez Jakuba Tercza wyjaśnią, czym są (już 33 w całym kraju) Centra Zdrowia Psychicznego oraz jak działa to na Mokotowie.
W opisie wydarzenia na Facebooku czytamy Polski system ochrony zdrowia psychicznego zmienia się teraz, i to w dwóch wymiarach: dyskursu społecznego oraz sposobu organizacji psychiatrii.
Zmienia się sposób, w jaki mówimy i myślimy o kryzysach psychicznych, własnych i cudzych: za coraz zwyczajniejsze uważane jest korzystanie ze wsparcia psychiatry lub psychoterapeuty; coraz więcej (coraz bardziej znanych) osób mówi publicznie o swoich (coraz poważniejszych) problemach psychicznych.
Natomiast wyrazem zmian instytucjonalnych jest Pilotaż Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, w ramach którego powstały do dziś 33 Centra Zdrowia Psychicznego (CZP) obejmujące wsparciem 12% mieszkańców i mieszkanek Polski. Centra Zdrowia Psychicznego są formą organizacji nowej (przynajmniej jak na warunki polskie) zdeinstytucjonalizowanej, środowiskowej, bio-psycho–społecznej psychiatrii.
Czyli czym właściwie są te Centra? Jaka są ich (niepolskie) korzenie? Jak to wszystko działa? Dlaczego nie pracują w nich tylko psychiatrzy? Kim są asystenci zdrowienia? Jak to działa w Warszawie? Co można na Mokotowie?
Na te pytania odpowiadać będzie Katarzyna Szczerbowska i Bartłomiej Molenda z Biura do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Webinarium moderować będzie Jakub Tercz.
Podczas spotkania będzie możliwość zadawać zadawania pytań i komentowania na czacie.
Nagrania webinarium będzie dostępne na stronach FB: Partnerstwo Lokalne Stary Mokotow oraz Mokotowskie Centrum Zdrowia Psychicznego.
Katarzyna Szczerbowska – rzeczniczka Biura do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, rzeczniczka prasowa Kongresu Zdrowia Psychicznego, członkini rady Fundacji eFKropka, należy do Akademii Liderów Cogito, asystentka zdrowienia, posiada Certyfikat Experta Cogito, przez 20 lat pracowała jako dziennikarka i redaktorka, osoba z doświadczeniem kryzysu psychicznego
Bartłomiej Molenda – absolwent studiów magisterskich z zakresu zdrowia publicznego i licencjackich z ratownictwa medycznego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznych, ukończył studia podyplomowe z zarządzania i kontroli w podmiotach leczniczych. Pracownik Biura ds. pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego zajmującego się koordynacją reformy opieki psychiatrycznej w Centrach Zdrowia Psychicznego od 2018 roku i kierownik projektu „Kompleksowe wsparcie osób z zaburzeniami chorobami psychicznymi w dzielnicy Mokotów” w Instytucie Psychiatrii i Neurologii.
Jakub Tercz – doktor nauk humanistycznych, specjalista ds. Partnerstw Lokalnych Mokotowskiego Centrum Zdrowia Psychicznego przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii, prezes Zarządu Fundacji Otwarte Seminaria Filozoficzno-Psychiatryczne, członek do zespołu sterującego International Network for Psychiatry and Philosophy oraz z-ca Przewodniczącego Rady Koordynacyjnej Zespołu Regionalnego Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego kierującego działalnością Warszawskiego Domu pod Fontanną.
Wydarzenie jest efektem współpracy Mokotowskiego Centrum Zdrowia Psychicznego i Partnerstwa lokalnego „Stary Mokotów” zawiązanej w ramach projektu „Kompleksowe wsparcie osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi w dzielnicy Mokotów. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Główni organizatorzy:
– Partnerstwo lokalne “Stary Mokotów”
– Mokotowskie Centrum Zdrowia Psychicznego
– Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Działanie realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Urzędu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.