Nowe Centrum Zdrowia Psychicznego w Złotowie

Rozpoczęło działalność nowe Centrum Zdrowia Psychicznego przy Szpitalu Powiatowym im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie. Przyjmuje pacjentów od 1 marca 2020 r. Powstało w ramach pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Jest pierwszym i na razie jedynym takim miejscem w Wielkopolsce. Zapewnia kompleksową opiekę zdrowotną nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na określonym obszarze terytorialnym, którym jest powiat złotowski, w formie pomocy doraźnej, ambulatoryjnej, dziennej, szpitalnej i środowiskowej. Z usług Centrum Zdrowia Psychicznego mogą korzystać osoby pełnoletnie cierpiące na zaburzenia psychiczne. Również członkowie rodzin, a także bliscy i znajomi osób doświadczających kryzysu psychicznego.
Celem Centrum Zdrowia Psychicznego (CZP) jest objęcie wszechstronną opieką osób znajdujących się w kryzysach psychicznych i odejście od tradycyjnego, izolacyjnego leczenia w warunkach szpitalnych na rzecz rozwijania opieki środowiskowej zgodnie z Narodowym Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego.
Punkt Zgłoszeniowo- Koordynacyjny udziela świadczeń od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00 tel. 67 263 22 33 wew. 307.
Można do niego przyjść ze swoim problemem zdrowotnym lub by doradzić się, jak pomóc chorującej bliskiej osobie, bez uprzedniego zapisywania się. Jeśli dany przypadek zostanie uznany za pilnie wymagający pomocy, musi ona ruszyć nie później niż w ciągu 72 godzin. Ma być ona jak najbardziej dopasowana do potrzeb pacjenta. Mogą nią być regularne wizyty u psychiatry, rozmowa z psychologiem, psychoterapia indywidualna lub grupowa, pobyt na oddziale dziennym, z którego po kilku godzinach zajęć terapeutycznych wraca się do domu oraz opieka domowa, jeśli pacjent ze względów zdrowotnych nie może przyjeżdżać do CZP.  W przypadkach nagłych, gdy istnieje zagrożenie życia, przy nasilonej depresji, w stanach ostrej psychozy, osoba zgłaszająca się po wsparcie dostanie opiekę całodobową. Formy pomocy mogą się zmienić w zależności od dynamiki przebiegu kryzysu. 

Strona szpitala: http://szpital.zlotow.pl/