Pan Cogito idzie do pracy – rozmowa prof. Andrzeja Cechnickiego z Agnieszką Lewonowską-Banach , wydarzenie towarzyszące Kongresowi Zdrowia Psychicznego

W poniedziałek 24 maja w samo południe rozpocznie się rozmowa prof. Andrzeja Cechnickiego z Agnieszką Lewonowską-Banach na profilach na Facebooku: Kongres Zdrowia Psychicznego, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej i Fundacja eFkropka.

Webinar pt. “Pan Cogito idzie do pracy” traktować będzie o uzdrawiającej mocy pracy dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego, o sile motywacji i determinacji do przezwyciężania choroby poprzez stałe zajęcia zawodowe – na przykładzie modelowego ośrodka ZAZ Pensjonatu u Pana Cogito w Krakowie.
Profesor Andrzej Cechnicki, krakowskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej. Psychiatra i psychoterapeuta, superwizor psychoterapii PTP, kierownik Zakładu Psychiatrii Środowiskowej Katedry Psychiatrii CMUJ w Krakowie. Krajowy koordynator Programu Przeciwko Piętnie i Wykluczeniu Osób Chorujących Psychicznie we współpracy z WHO. Pomysłodawca i realizator krakowskiego systemu leczenia i rehabilitacji osób chorujących na schizofrenię oraz programu integracji zawodowej: Pensjonatu “U Pana Cogito”, w którym zostały zatrudnione osoby po kryzysach psychicznych. Współtwórca i wieloletni Przewodniczący Zarządu Sekcji Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji ZG PTP i i V-ce Przewodniczący Komisji ds. Reformy i realizacji NPOZP ZG PTP. Autor ponad stu publikacji z zakresu schizofrenii, rehabilitacji i psychiatrii społecznej m.in. monografii „Schizofrenia – proces wielowymiarowy. Krakowskie prospektywne badania przebiegu, prognozy i wyników leczenia”, „Umacnianie i zdrowienie. Dać nadzieję”.
Rozmawiać z nim będzie Agnieszka Lewonowska-Banach, dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej U Pana Cogito Pensjonat i Restauracja – uczestniczyła w jego powstawaniu i zarządza nim od 2003 roku. Z wykształcenia mgr pielęgniarstwa, która od 1996 roku związana jest z krakowską psychiatrią środowiskową i ekonomią społeczną. Absolwentka studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie z zakresu zarządzania Małymi i Średnimi Firmami oraz studiów podyplomowych z ekonomii społecznej . Specjalista w zakresie organizacji pracy w turystyce i hotelarstwie. Od 1999 roku członek założyciel i Skarbnik Stowarzyszenia Na rzecz Rozwoju Psychiatrii I Opieki Środowiskowej a od 2004 roku Sekretarz Stowarzyszenia Rodzin Zdrowie Psychiczne. Od 2012 roku Prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Osób Chorujących Psychicznie „RODZINY”. Od 2007 roku pomysłodawca i redaktor naczelna czasopisma dla rodzin osób chorujących psychicznie „RODZINY” , które systematycznie wspiera rodziny w całej Polsce docierając do nich bezpłatnie w formie półrocznika drukowanego oraz elektronicznego. W 2005 roku z ramienia Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej (SRP) była zaangażowana w tworzenie i rozruch przedsiębiorstwa społecznego Laboratorium Cogito Sp. z o.o. w Krakowie, działając w nim w pierwszym roku działalności jako Wiceprezes Zarządu. Od 2011 roku członek Rady ds. Zdrowia Psychicznego działającej przy Ministerstwie Zdrowia. Od 2015 r. Członek Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej i Małopolskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej.
Webinar zapowiada Kongres Zdrowia Psychicznego, który odbędzie się 7 czerwca w Wolskim Centrum Kultury w Parku Sowińskiego w Warszawie. Strona kongresu: kongreszp.org.pl
Biuro do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego jest partnerem Kongresu Zdrowia Psychicznego