Pandemia COVID-19: niezbędne są inwestycje na rzecz zdrowia psychicznego [RAPORT ONZ]

Pandemia COVID-19 może spotęgować i tak już ogromne problemy ze zdrowiem psychicznym na świecie. Istnieje więc pilna potrzeba podjęcia działań, które temu zapobiegną – alarmują eksperci z ONZ.

13 maja 2020 r. Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) wydała raport dotyczący związku COVID-19 ze zdrowiem psychicznym.

Alarmuje w nim, że już przed wybuchem epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 statystyki dotyczące problemów ze zdrowiem psychicznym na świecie były dramatyczne, a obecna sytuacja epidemiologiczna może je znacznie pogorszyć.
W związku z tym trzeba zminimalizować skutki epidemii COVID-19 w tym obszarze – zaznaczają autorzy raportu.
Co prawda w ciągu kilku ostatnich miesięcy podjęto działania mające na celu wsparcie osób z grupy ryzyka oraz zapewnienie opieki osobom z problemami zdrowia psychicznego, jednak ze względu na skalę problemu ogromna większość potrzeb w tym zakresie pozostaje nierozwiązana – wyjaśniają eksperci z ONZ.
Przyczyną takiego stanu jest brak inwestycji w promocję zdrowia psychicznego i opiekę nad osobami z zaburzeniami psychicznymi przed wybuchem epidemii. “To historyczne niedoinwestowanie zdrowia psychicznego musi zostać niezwłocznie naprawione, aby zmniejszyć ogromne cierpienie [psychiczne – przyp.red.] setek milionów ludzi i zmniejszyć długoterminowe koszty społeczne i ekonomiczne dla społeczeństwa” – czytamy w raporcie.

ONZ wylicza że:

na depresję cierpi 264 MLN ludzi na świecie,
samobójstwo jest drugą najczęstszą przyczyną śmierci u osób W WIEKU 15–29 LAT,
WIĘCEJ NIŻ 1 NA 5 OSÓB żyjących w regionie dotkniętym konfliktem ma zaburzenia zdrowia psychicznego,
osoby z ciężkimi zaburzeniami psychicznymi ŻYJĄ 10-20 LAT KRÓCEJ niż ogół populacji,
MNIEJ NIŻ POŁOWA krajów zgłasza, że ​​ich polityka zdrowia psychicznego jest zgodna z konwencjami praw człowieka, a naruszanie praw człowieka wobec osób z ciężkimi zaburzeniami psychicznymi jest powszechne we wszystkich krajach na świecie,
w państwach o niskim i średnim dochodzie OD 76 DO 85 PROC. osób z zaburzeniami psychicznymi nie jest leczonych pomimo dowodów, że skuteczne interwencje można podjąć niezależnie od dochodów,
ze światowych statystyk wynika, że na każde 10 000 osób przypada MNIEJ NIŻ 1 specjalista ds. zdrowia psychicznego,
globalna gospodarka traci ponad 1 BILION DOLARÓW rocznie z powodu depresji i lęku.

Cały tekst: https://pulsmedycyny.pl/pandemia-covid-19-niezbedne-sa-inwestycje-na-rzecz-zdrowia-psychicznego-raport-onz-991229?fbclid=IwAR2GHU1Max5wQVDZJG_WRvO54XusCCMCIYecH9QgW4sGDZXJOU11Nb9MTQU

Źródło: Puls Medycyny, autorka: Monika Majewska