Petycja ogólnopolskiego Stowarzyszenie Asystentów Zdrowienia do Ministra Zdrowia w sprawie wsparcia Centrów Zdrowia Psychicznego

Stowarzyszenie Asystentów Zdrowienia skierowało petycję do Pana Adama Niedzielskiego, Ministra Zdrowia, w sprawie rozwijania reformy systemu leczenia psychiatrycznego, ze skoncentrowanego na izolacji w szpitalu, na rzecz leczenia środowiskowego w Centrach Zdrowia Psychicznego w każdym powiecie i na zasadach opisanych w dotychczasowych rozporządzeniach MZ z 2018 i 2019 r.

Stowarzyszenie skupia osoby, które doświadczyły kryzysu psychicznego, opanowały go, przeszły przez odpowiednie szkolenie by wspierać osoby trwające w kryzysie i ich bliskich.

Czytamy w niej m.in. : Trwająca reforma systemu opieki psychiatrycznej wzbudziła w nas, osobach z doświadczeniem kryzysu psychicznego, a także w naszych bliskich, nadzieję na dostęp do godnego leczenia. Dotychczasowy system to głównie wielotygodniowe oczekiwanie na wizytę u psychiatry, długotrwałe pobyty w szpitalach psychiatrycznych, niewystarczające leczenie środowiskowe oraz brak skoordynowanej pomocy. Im później rozpoczynane jest leczenie, tym dłużej i silniej człowiek choruje. Wtedy wejście w proces zdrowienia może stać się niemożliwe lub być rozciągnięte w czasie o wiele bardziej, niż przy zapewnieniu odpowiedniej pomocy. To są tragedie nie tylko pojedynczych ludzi. To dramaty całych rodzin. (…)
Dlatego, jako asystenci zdrowienia zrzeszeni w Stowarzyszeniu Asystentów Zdrowienia, podkreślamy wagę i konieczność:
– kontynuacji reformy systemu psychiatrycznej opieki zdrowotnej;
– umocowania prawnego zawodu asystent zdrowienia;
– powszechnego dostępu, zarówno dla osób dorosłych, jak i niepełnoletnich, do leczenia środowiskowego;
– słuchania głosu i uwzględniania perspektywy osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego, w tym asystentów zdrowienia;
– faktycznego dostępu do nowoczesnych form terapii.
Popieramy również postulaty zawarte w piśmie z dnia 22.09.2020 r. Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Zaangażowanie specjalistów w stworzenie systemu ukierunkowanego na człowieka i jego podmiotowość, zapewniającego optymalne, potrzebne leczenie, daje nadzieję na to, że stare i brzydkie oddziały szpitalne się wyludnią, a ludzie będą wracać do zdrowia psychicznego, i to zdrowie zachowywać, w swoim środowisku.

Treść petycji w linkach poniżej:
https://czp.org.pl/wp-content/uploads/2020/10/SCAN_20100918090_0001.jpg
https://czp.org.pl/wp-content/uploads/2020/10/doc01989020201009113019_002.jpg

Źródło: Stowarzyszenie Asystentów Zdrowienia