Pismo dotyczące reformy systemu opieki psychiatrycznej w Polsce

Do Ministerstwa Zdrowia zostało wysłane pismo dotyczące reformy systemu opieki psychiatrycznej w Polsce. Napisane i podpisane przez lekarzy psychiatrów w trosce o jej kontynuowanie, z prośbą o pilne podjęcie decyzji potrzebnych, by się rozwijała. W trosce o to, by osoby doświadczające kryzysu psychicznego były objęte jak najlepszym wsparciem.

Pismo dostępne pod linkiem:
https://czp.org.pl/wp-content/uploads/2020/09/Polskie-Towarzystwo-Psychiatryczne-1.pdf

Na stronie Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego czytamy: Polskie Towarzystwo Psychiatryczne w imieniu środowiska polskich psychiatrów przekazało list adresowany do Ministra Zdrowia Pana Adama Niedzielskiego zawierający apel o niezatrzymywanie aktualnie wprowadzanych reform i dalszą kontynuację działań na rzecz poprawy systemu opieki psychiatrycznej w naszym kraju.
Zdaniem sygnatariuszy listu aktualnie proces reformowania systemu opieki psychiatrycznej znajduje się w kluczowym dla jego powodzenia momencie. Niepodjęcie działań reformatorskich będzie skutkowało niepowodzeniem rozpoczętej już reformy psychiatrii dorosłych oraz dzieci i młodzieży oraz niesie z sobą poważne ryzyko trwałej dysfunkcji, a nawet zapaści systemu psychiatrycznej opieki zdrowotnej w Polsce a tym samym zdrowia psychicznego jej obywateli.
List podpisali: Prezes Zarządu Głównego PTP Prof. Jerzy Samochowiec, Konsultant Krajowy do spraw psychiatrii Prof. Piotr Gałecki, Pełnomocnik Ministra Zdrowia do spraw reformy Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Prof. Małgorzata Janas-Kozik, Pełnomocnik Ministra Zdrowia do spraw reformy Psychiatrii Sądowej Prof. Janusz Heitzman, Pełnomocnik Ministra Zdrowia d/s Reformy Psychiatrii Dr Marek Balicki, Członkowie Zarządu Głównego PTP, Kierownicy Klinik Psychiatrii z całej Polski, Profesorowie psychiatrii a także kierownicy, koordynatorzy i osoby zaangażowane w działalność centrów zdrowia psychicznego z wielu ośrodków kraju oraz inne osoby zaangażowane w proces reformowania polskiej psychiatrii.
Kopia listu wraz z jego sygnatariuszami poniżej. W dniu dzisiejszym zostało wysłane do Ministerstwa Zdrowia pismo dotyczące reformy systemu opieki psychiatrycznej w Polsce”