Podziękowanie dla profesora Janusza Heitzmana

Podziękowanie dla profesora Janusza Heitzmana na spotkaniu Rady do Spraw Zdrowia Psychicznego przy Ministrze Zdrowia za ogromny wkład w pracę przy transformacji leczenia psychiatrycznego ze skoncentrowanego na izolowaniu w szpitalu na rzecz rozwijania leczenia środowiskowego. Blisko domu, dostępnego, dostosowanego do potrzeb pacjenta, włączającego w pomoc bliskich osoby doświadczającej kryzysu. Podziękowanie za to, że przyjął w Instytucie Psychiatrii i Neurologii Biuro do spraw Pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Niedawno Pan Profesor Janusz Heitzman został pełnomocnikiem Ministra Zdrowia do spraw reformy psychiatrii sądowej. Kieruje oddziałem sądowym w Instytucie Psychiatrii i Neurologii. W roli dyrektora instytutu zastąpiła go prof. Halina Sienkiewicz-Jarosz.


Na zdjęciu od lewej: prof. Janusz Heitzman, prof. Jacek Wciórka i dr Marek Balicki.