Pomoc przyjazna, dostępna, dostosowana do potrzeb. Dotychczasowe działanie Centrów Zdrowia Psychicznego i rozszerzenie reformy psychiatrii

W Wolskim Centrum Zdrowia Psychicznego odbyło się dzisiaj spotkanie z mediami pod hasłem Pomoc przyjazna, dostępna, dostosowana do potrzeb. Dotychczasowe działanie Centrów Zdrowia Psychicznego i rozszerzenie reformy psychiatrii. Spotkanie poświęcone było zmianie w opiece psychiatrycznej z opartej na izolacji w szpitalu na rzecz rozwijania leczenia środowiskowego – dostępnego, dostosowanego do potrzeb, blisko domu. Od ponad roku działa w Polsce 27 Centrów Zdrowia Psychicznego, w których pomoc udzielana jest natychmiast bez konieczności zapisywania się na konsultację. W przyszłym
roku do tej listy dołączy 7 miejsc.

O zmianach w psychiatrii opowiedzieli:
Józefa Szczurek-Żelazko, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia – reforma psychiatrii z perspektywy Ministerstwa Zdrowia

Marek Balicki, pełnomocnik ministra zdrowia do spraw reformy psychiatrii – dotychczasowe działanie Centrów Zdrowia Psychicznego i rozszerzenie programu o nowe miejsca

prof. Jacek Wciórka, kierownik mokotowskiego Centrum Zdrowia Psychicznego, kierownik I Kliniki Psychiatrycznej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii – Pilotaż Centrów Zdrowia Psychicznego: wyzwania, rozwiązania, wartości

prof. Janusz Heitzman, dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii

Anna Olearczuk, asystentka zdrowienia: terapeutyczna rola ekspertów przez doświadczenie

Katarzyna Stankiewicz, kierowniczka wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego i Kama Katarasińska-Pierzgalska, ordynator klinicznego oddziału psychiatrycznego w Wolskim Centrum Zdrowia Psychicznego.


Po części informacyjnej dziennikarze mogli obejrzeć wolskie centrum.
Przypominamy, że w każdym Centrum Zdrowia Psychicznego jest Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8-18, do którego można się zgłosić na konsultację bez umawiania się na nią. Dyżurujący w nim specjaliści opracują wstępny plan wsparcia jak najlepiej dostosowany do potrzeb osoby, która przyszła po pomoc. Jeśli jej przypadek zostanie uznany za pilny musi ona ruszyć nie później niż w ciągu 72 godzin. Mogą to być regularne wizyty u psychiatry, psychoterapia indywidualna lub grupowa, leczenie domowe, pobyt na oddziale dziennym, na którym przez pół dnia uczestniczy się w zajęciach terapeutycznych.

 

 

Fot. Wioletta Olszewska i archiwum wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego