Porozumienie dotyczące Drugiego Kongresu Zdrowia Psychicznego

Prof. Janusz Heitzman, dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii podpisał Porozumienie w sprawie wspólnej organizacji Drugiego Kongresu Zdrowia Psychicznego pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa i Instytutem Psychiatrii i Neurologii. Ze strony Miasta umowę podpisał Paweł Rabiej, Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy. Do Instytutu przywiózł ją Waldemar Giza, Zastępca Dyrektora Biura Polityki Zdrowotnej w Urzędzie m.st. Warszawy (na zdj. po lewej). W umowie czytamy m.in. że celem Kongresu jest promocja zdrowia psychicznego i przedstawienie rozwiązań służących zapobieganiu zaburzeń psychicznych.
Drugi Kongres Zdrowia Psychicznego odbędzie się 3 czerwca w Pałacu Kultury i Nauki i zakończy marszem ulicami Warszawy do Ministerstwa Zdrowia. Jest to już trzeci marsz poparcia dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego. Głównymi tematami Kongresu są pilotaż Centrów Zdrowia Psychicznego i opieka nad dziećmi i młodzieżą. Jest on spotkaniem osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego pomagających osobom które w kryzysie trwają i ich bliskim, członków rodzin osób chorujących psychicznie, specjalistów zaangażowanych w leczenie psychiatryczne i wspieranie terapeutyczne – psychiatrów, psychologów, psychoterapeutów, pielęgniarki psychiatryczne, terapeutów zajęciowych oraz ludzi działających na rzecz osób w kryzysie w fundacjach, stowarzyszeniach, domach samopomocy.