Prezydent powołał Radę do spraw Ochrony Zdrowia. Znalazł się w niej dr Marek Balicki.

Prezydent powołał Radę do spraw Ochrony Zdrowia. Znalazł się w niej dr Marek Balicki, lekarz psychiatra, kierownik Biura do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, pełnomocnik Ministra Zdrowia do spraw reformy psychiatrii.
– Wielkim wyzwaniem jest pokonanie pandemii COVID-19, co możliwe będzie przede wszystkim poprzez realizację Narodowego Programu Szczepień. Na pewno to będzie istotny punkt prac rady przez najbliższy czas. Ale liczę na to, że wkrótce pokonamy pandemię i będziemy mogli się zająć analizowaniem i naprawianiem innych obszarów ochrony zdrowia w Polsce – mówił dziś Prezydent Andrzej Duda. Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim powołał Radę do spraw Ochrony Zdrowia w ramach Narodowej Rady Rozwoju. – Ważne, byśmy dyskutowali w Pałacu Prezydenckim, mając bardzo często różne poglądy. Po to właśnie jest rada, by m.in. ścierać poglądy i przedstawiać różne koncepcje – dodał Andrzej Duda, podkreślając, że w skład rady powołani zostali eksperci różnych dziedzin medycyny oraz przedstawiciele pacjentów.
W spotkaniu uczestniczyli również m.in. minister zdrowia Adam Niedzielski oraz szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. Narodowego Programu Szczepień Michał Dworczyk.
Główne zadania rady to:
  • analiza aktualnej sytuacji w dziedzinie ochrony zdrowia,
  • tworzenie forum debaty,
  • przygotowywanie opinii i ekspertyz dla Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
  • opracowywanie założeń i projektów inicjatyw legislacyjnych oraz wspieraniem działań Prezydenta RP związanych z realizacją inicjatywy legislacyjnej,
  • promowanie postaw prozdrowotnych.
W skład rady powołani zostali:
– prof. Piotr Czauderna – Przewodniczący Rady
Kierownik Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
– Grażyna Ignaczak-Bandych
Szef Kancelarii Prezydenta RP
– Marek Balicki
Były Minister Zdrowia
– prof. dr hab. Maciej Banach
Dyrektor Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
– Sabina Bigos-Jaworowska
Wiceprezes Stowarzyszenia Szpitali Małopolski, Członek Zarządu Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych oraz Przedstawiciel Pracodawców Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu
– dr Maciej Dercz
Dyrektor Instytutu Prawa Ochrony Zdrowia Uczelni Łazarskiego w Warszawie
Radca prawny “Maximus”, Kancelaria Radcy Prawnego
– gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak
Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
– prof. dr hab. Ewa Marcinowska-Suchowierska
Geriatra, pracuje w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego
– Maria Ochman
Przewodnicząca Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”
– dr Aurelia Ostrowska
Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia MON
– dr hab. Jarosław Pinkas
Były sekretarz i podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia i Główny Inspektor Sanitarny
– prof. dr hab. Piotr Przybyłowski
Dyrektor ds. Medycznych Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
– prof. dr hab. Piotr Radziszewski
Ekspert z zakresu uroonkologii, neurourologii i zdrowego starzenia się mężczyzn. Kierownik Kliniki Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
– dr Marek Styczkiewicz
Konsultant wojewódzki podkarpacki w dziedzinie kardiologii
– Michał Sutkowski
Prodziekan Wydziału Medycznego ds. Rozwoju Uczelni Łazarskiego, Prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych
– dr hab. Jan Szczegielniak
Konsultant Krajowy w Dziedzinie Fizjoterapii
SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSW w Głuchołazach
– prof. dr hab. Jerzy Walecki
Kierownik Zakładu Radiologii w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA
– Krystyna Wechmann
Prezes Federacji Stowarzyszeń Amazonki
W innym terminie akty powołania otrzymają:
– dr Konrad Dziobek
Doradca Prezydenta RP, lekarz specjalista ginekologii i położnictwa, Dyrektor Generalny firmy Hipokrates
– prof. dr Waldemar Priebe
Pracuje w MD Anderson Cancer Center, Houston, USA
– prof. dr hab. Krzysztof Pyrć
Zastępca przewodniczącego zespołu doradczego ds. COVID-19 przy Prezesie Polskiej Akademii Nauk, członek Rady Medycznej przy Prezesie Rady Ministrów
Źródło: https://www.prezydent.pl/ – oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej