Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny – serce Centrum Zdrowia Psychicznego. Perspektywa pracowników wolskiego PZK

“Od lipca 2018 roku jesteśmy świadkami znaczących zmian w polskiej psychiatrii. To wtedy ruszył pilotaż Centrów zdrowia Psychicznego (CZP)  – program, który ma za zadanie przetestować środowiskowy model psychiatrycznej opieki zdrowotnej w Polsce. Jednym z efektów tej reformy jest powstanie przy CZP Punktów Zgłoszeniowo-Koordynacyjnych. Na podstawie ponad dwuletniego doświadczenia pracy PZK w Wolskim Centrum Zdrowia Psychicznego chciałybyśmy podzielić się refleksjami na temat działalności tego miejsca z perspektywy osób w nim zatrudnionych” – piszą we wstępie do swojego tekstu  Maria Cichocka i Dominika Dąbrowiecka dla najnowszego kwartalnika Psychiatra.

Odpowiadają w nim na pytania – czym jest PZK, komu udziela pomocy, jakie są jej formy. W fragmencie definiującym, czym jest PZK, czytamy: “Punkt zgłoszeniowo-Koordynacyjny jest przestrzenią, w której spotyka się dwoje ludzi – osoba szukająca pomocy i profesjonalista, który stara się stworzyć atmosferę szacunku i akceptacji. Osoba zgłaszająca się do PZK, niejednokrotnie znajduje się w stanie wewnętrznego chaosu i nie rozumie swoich doświadczeń, zastanawia się, co się dzieje, dlaczego cierpi, zadaje sobie pytanie “czy jestem normalna?”. Dlatego tak ważna jest uważna obecność drugiego człowieka, który pomoże uporządkować obecne przeżycia, znormalizuje emocje lub przekonania, zauważy, że możliwe jest uzyskanie poprawy funkcjonowania”.

W podsumowaniu autorki piszą: “Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny to jeden z kluczowych elementów działalności CZP. Umożliwia pacjentowi szybki kontakt z profesjonalistą, diagnozę problemu, przygotowanie i wdrożenie planu wsparcia. Pacjenci często deklarują zadowolenie z wizyty w PZK oraz udzielonej pomocy. Praca w PZK jest wymagająca i często nieprzewidywalna, ale  daje osobom zatrudnionym poczucie sprawczości i satysfakcji. PZK stanowi serce Centrum Zdrowia Psychicznego – to najczęściej od niego zaczyna się swoją drogę z CZP, a następnie realizuje ustalony plan postępowania terapeutycznego

Cały tekst można przeczytać w kwartalniku Psychiatra. Pismo dla Praktyków, nr 4/2020 [31] ZIMA. Jest też dostępny w wersji elektronicznej: https://www.psychiatraonline.pl/kwartalnik/?p=1769

Egzemplarze pisma można zamawiać pod adresem: https://www.psychiatraonline.pl/

Źródło: Psychiatra. Pismo dla Praktyków.