Raport o kondycji systemu zdrowia psychicznego w Polsce, rozwoju Pilotażu Centrów Zdrowia Psychicznego i postulatach związanych z troską o zdrowie psychiczne

“Problemy z dobrostanem psychicznym są wyzwaniem cywilizacyjnym. Intensywność, presja efektywności, brak stabilizacji zatrudnienia, stres informacyjny, tempo życia i rosnące oczekiwania sprawiają, że coraz więcej z nas zatraca radość życia i wewnętrzną równowagę. Wiele osób doświadcza wypalenia zawodowego, stanów lękowych i innych dysfunkcji. Z szacunków Światowej Organizacji Zdrowia (jeszcze sprzed pandemii) wynika, że 25 proc. społeczeństwa w ciągu życia doświadczy kryzysu psychicznego. Tymczasem w Polsce mamy obecnie najmniej lekarzy psychiatrów, w stosunku do wielkości populacji, w całej Unii Europejskiej. Dlatego Komitet Dialogu Społecznego KIG (KDS KIG) włącza się w działania zwiększające świadomość społeczną w zakresie zdrowia psychicznego. Wyrażając naszą wdzięczność, wspieramy starania liderek i liderów ruchu na rzecz zdrowia psychicznego w Polsce skupionych wokół Kongresu Zdrowia Psychicznego, pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, Fundacji eFkropka oraz Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej. Ich działania zmierzają do rozwoju Centrów Zdrowia Psychicznego, zwiększenia skali finansowania opieki psychiatrycznej oraz powstania ustawy niezbędnej do realizacji tych zadań. W pierwszej kolejności nasze kroki kierujemy w stronę pracodawców publicznych i prywatnych, samorządów, a także liderek i liderów życia publicznego, którym na sercu leży psychospołeczna kondycja Polek i Polaków. Potrzeba mądrego zarządzania i mądrej polityki publicznej są dzisiaj racją stanu”. – pisze Konrad Ciesiołkiewicz, przewodniczący Komitetu Dialogu Społecznego Krajowej Izby Gospodarczej, we wprowadzeniu do raportu “Nowe spojrzenie na zdrowie psychiczne w Polsce i Europie. Rekomendacje dotyczące opieki psychiatrycznej w Polsce”. Na stronie Komitetu Dialogu Społecznego KIG czytamy:

🔺 1/3 społeczeństwa w ciągu życia doświadczy kryzysu psychicznego – wynika z najnowszych polskich statystyk.
🔺 Intensywność, presja efektywności, brak stabilizacji zatrudnienia, stres informacyjny, tempo życia i rosnące oczekiwania sprawiają, że coraz więcej z nas zatraca radość życia i wewnętrzną równowagę .
🔺 Wiele osób doświadcza wypalenia zawodowego, stanów lękowych i innych dysfunkcji .
🔺 Jednocześnie w Polsce mamy obecnie najmniej lekarzy psychiatrów, w stosunku do wielkości populacji, w całej Unii Europejskiej .

Dlatego jako Komitet Dialogu Społecznego KIG włączamy się w działania zwiększające świadomość społeczną w zakresie zdrowia psychicznego. Wyrażając naszą wdzięczność, wspieramy starania liderek i liderów ruchu na rzecz zdrowia psychicznego w Polsce skupionych wokół Kongres Zdrowia Psychicznego, pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego,

Fundacja eF kropka oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej

Wspólnie z powyższymi instytucjami oraz naszym partnerem, Laboratorium

Więź, przygotowaliśmy „Rekomendacje dot. opieki psychiatrycznej w Polsce”, wypracowane m.in. podczas wspólnego grudniowego seminarium poświęconego temu tematowi.
W rozdziale Nowe spojrzenie na zdrowie psychiczne czytamy: “Nowe podejście do zdrowia psychicznego jest humanistyczne. Stawia w centrum godność i doświadczenia człowieka. Z tego punktu widzenia kluczową rolę w kształtowaniu ludzkiej psychiki odgrywa „witamina M”, czyli miłość. Stanowi ona fundament, na którym tuż po narodzinach dziecka poprzez dotyk, spojrzenie i poświęcanie uwagi zaczynają się kształtować relacje oparte na zaufaniu. Dzięki temu dorosły człowiek posiada dyspozycje do obdarzania miłością i zaufaniem innych ludzi. Jest również w stanie wypracować w sobie elastyczność w myśleniu i działaniu oraz czerpać radość z relacji z ludźmi. Będzie oparciem dla swoich dzieci w kolejnych pokoleniach. Z tych przesłanek powstał nurt psychiatrii humanistycznej, którego ambicją jest odejście od leczenia szpitalnego, wiążącego się ze stygmatyzacją chorych, na rzecz terapii środowiskowej. Dzięki temu proces leczenia osób w kryzysie psychicznym przebiega w ich najbliższym otoczeniu. Zwiększa to dostępność i skuteczność terapii oraz sprzyja ponownemu włączaniu i powrotowi pacjentów do życia, które prowadzili przed chorobą”.
Dziękujemy za zaangażowanym ekspertom 🤝 Joannie Rogalskiej, Katarzynie Szczerbowskiej, Magdzie Bigaj, Annie Tarnawskiej, Markowi Balickiemu, Andrzejowi Cechnickiemu, Bartoszowi Bartosikowi, Konradowi Ciesiołkiewiczowi, Zbigniewowi Nosowskiemu
Raport został przesłany politykom i dziennikarzom
Źródło: dialogkig.pl