Reforma pomocy psychiatrycznej i psychologicznej dla dzieci i młodzieży nie może być odwlekana

W dniu 07 stycznia 2020 roku odbyło się posiedzenie Komisji Ekspertów do spraw Ochrony Zdrowia Psychicznego Rzecznika Praw Obywatelskich Panu Adamie Bodnarze.
Posiedzenie Komisji poświęcone było zagadnieniom zapaści psychiatrii dziecięco-młodzieżowej oraz opracowaniu pomysłów działań, które powinny być podjęte aby zaradzić tej dramatycznej sytuacji. Omawiano także kwestie wprowadzania reformy psychiatrii dzieci i młodzieży i potrzebę powołania Pełnomocnika Rządu do spraw reformy tej dziedziny. W trakcie spotkania Dr Izabela Łucka z Oddziału Dziecięco- Młodzieżowego Szpitala im. T. Bilikiewicza w Gdańsku przedstawiła kryzysową sytuację tamtejszego oddziału i wyzwania z jakimi zmaga się na co odzień psychiatria dziecięco młodzieżowa.
Głos na posiedzeniu Komisji zabrali także inni psychiatrzy będący jej członkami, miedzy innymi Prof. Jacek Wciórka, Prof. Barbara Remberk (Konsultant Krajowa w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży) oraz Dr Marek Balicki.
Zdjęcie: Dr Izabela Łucka – prezentacja w trakcie posiedzenie Komisji Ekspertów do spraw Ochrony Zdrowia Psychicznego Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 07.01.2020.

Źródło: Polskie Towarzystwo Psychiatryczne