Rola społeczności w zdrowieniu osób po kryzysie psychicznym

To temat spotkania 12 września na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym, Wydziale Zamiejscowym w Katowicach na ul. Techników 9. W ramach corocznych obchodów Dnia Zdrowia Psychicznego organizatorzy starają się przypomnieć lokalnej społeczności, politykom, środowisku medycznemu, psychologom, pedagogom, naukowcom i studentom o istotności problematyki związanej ze zdrowiem psychicznym. Przyświeca im idea dbałości o zapewnienie dobrostanu nas wszystkich.

Są wśród nich osoby po kryzysach psychicznych, włączając w to ludzi ze zdiagnozowaną schizofrenią lub chorobą afektywną. Są także osoby, które doświadczają kryzysu w tym momencie, i takie, którym kryzys zagraża. Czy mogą ratować się sami? W jaki sposób mają przełamywać bariery? Gdzie szukać pomocy?

Podczas spotkania tematem rozmów będzie to, jaką postawę przyjmować w stosunku do ludzi wracających do społeczności po kryzysie psychicznym? Szczególną uwagę chcemy poświęcić „etykietowaniu” i „reanimacji emocjonalnej” takich osób.

Planowane jest zaprezentowanie najnowszych prac naukowych na temat skutków stygmatyzacji i sposobów przeciwdziałania temu zjawisku. Spotkanie uświetni wystąpienie gościa obchodów Dnia Zdrowia Psychicznego na Śląsku dr. Daniel B Fisher – znanego amerykańskiego psychiatry i neurofizjologa, zajmującego się leczeniem schizofrenii. Dr Daniel Fisher poprowadzi dwudniowe warsztaty poświęcone własnej autorskiej metodzie „Reanimacja emocjonalna”.

Organizatorzy spotkania chcą pokazać, jak wieloaspektowym zjawiskiem jest udzielanie wsparcia osobom po kryzysie psychicznym. Poruszane na spotkaniu tematy stale ewoluują wraz ze zmianami zachodzącymi w społeczeństwie i kulturze. “Jesteśmy otwarci na dyskusję, dlatego zapraszamy uczestników seminarium do udziału w panelu podsumowującym zaprezentowaną problematykę” – piszą organizatorzy.

Organizatorem spotkania jest Fundacja Wielogłosu

Harmonogram spotkania dostępny po kliknięciu