Rusza kolejna edycja kursu na doradcę do spraw zdrowienia

Organizatorami kursu na  są doradcę do spraw zdrowienia są mieszczące się w Warszawie Akademia Pedagogiki Specjalnej oraz Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób Chorujących Psychicznie „Pomost” .

Zgłoszenia telefonicznie lub SMS pod numer 604 567 813,
email: uslugi.spec@icar.org.pl – Akademia Pedagogiki Specjalnej

 

Kandydaci muszą mieć za sobą doświadczeniem kryzysu psychicznego. Podstawą kwalifikacji na kurs jest rozmowa. Poza zajęciami warsztatowymi organizatorzy proponują też indywidualne sesje z psychologiem. Ze względu na sytuację związaną z pandemią cały kurs najprawdopodobniej będzie się w formie online. Zajęcia będą odbywać się w weekendy. Za każdym razem uczestnicy będą korzystać z 20 godzin dydaktycznych zajęć. Planowane są trzy edycje kursu, także jeśli ktoś nie zakwalifikuje się na najbliższy będzie miał szansę wziąć udział w następnym. 

Głównym celem kursu jest wsparcie procesu zdrowienia oraz aktywizacja społeczna i zawodowa osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego. Projekt ma formę kursu szkoleniowego, po którym absolwenci otrzymują certyfikaty doradcy do spraw zdrowienia. Zajęcia są podzielone na sześć modułów tematycznych:
– Umacnianie i zdrowienie
– Jak chronić swoje prawa i uzyskiwać wsparcie
– Jak poczuć się przydatnym – działania na rzecz innych
– Przedsiębiorczość społeczna
– Doradztwo i wsparcie innych chorujących
– Posługiwanie się nowoczesnymi technologiami informatycznymi

Wsparcie procesu zdrowienia należy rozumieć jako dążenie do prowadzenie możliwie satysfakcjonującego życia i odzyskanie podmiotowości. Ważnym elementem tego procesu jest zdobycie wiedzy i umiejętności dotyczących zagadnień takich jak: zdrowienie, umacnianie, radzenie sobie z kryzysami, przywrócenie nadziei na lepsze życie i sposoby osiągania tego celu. Nacisk będzie położony również na kwestie związane z pracą na na rzecz innych chorych, wolontariat i zaangażowanie w ruch samopomocowy. Zostanie zapewniony również dostęp do wiedzy i umiejętności związanych z efektywnym zdobywaniem i utrzymywaniem zatrudnienia. Kurs ma charakter interdyscyplinarny, w przygotowaniu jego programu uczestniczyły osoby chorujące psychicznie z ruchu samopomocowego.

Źródło: Akademia Pedagogiki Specjalnej