Rzecznik Praw Pacjenta – rzecznikiem polskiej psychiatrii

Pod tym hasłem odbyła się 26 marca konferencja poświęcona opiece nad dziećmi i młodzieżą, leczeniu środowiskowemu i psychiatrii sądowej. Spotkały się na niej osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego, ich bliscy, psychiatrzy, przedstawiciele stowarzyszeń i fundacji wspierających pacjentów psychiatrycznych, rzecznicy praw pacjenta psychiatrycznego. Wielu wybitnych specjalistów z dziedziny psychiatrii Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta zaprosił bo jednym z jego priorytetów jest ochrona naszego zdrowia psychicznego. Rzecznik przypomniał, że w tym roku przypada 25. rocznica uchwalenia ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. – Edukacja, bezpieczeństwo i wsparcie to priorytety mojego działania – powiedział. – Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent. Bezpieczny pacjent to bezpieczny personel. Bezpieczny personel to personel skupiający się na wykonywaniu swoich obowiązków, które do niego przynależą, odciążony maksymalnie od zadań biurokratycznych – dodał.

„Więcej czują, inaczej rozumieją i dlatego bardziej cierpią” – pierwszy panel konferencji dotyczył kryzysu psychicznego i lęku związanego z chorobą. – Otwórzmy się na dialog z pacjentem – apelował Mateusz Biernat, asystent zdrowienia. Piotr Wierzbiński lekarz psychiatra mówił: – Choroba psychiczna to choroba całego domu. Wszyscy powinni być zaangażowani w proces terapeutyczny. – Dzięki powstaniu Centrów Zdrowia Psychicznego oraz podkomisji ds. zdrowia psychicznego, a przede wszystkim przeciwdziałaniu dyskryminacji i stygmatyzacji osób doświadczających kryzysu psychicznego zobaczyliśmy „światełko w tunelu” psychiatrii – powiedział Marek Balicki, kierownik Biura do spraw Pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.
Drugi panel poświęcony został psychiatrii dzieci i młodzieży. Wiceminister Zdrowia, Zbigniew Król opowiedział o transformacji systemu opieki nad dziećmi i młodzieżą, która ma ruszyć we wrześniu. Ma ona opierać się na poradniach pedagogicznych i psychologicznych.
Rafał Szymański, przedstawiciel rodziców oraz opiekunów dzieci z zaburzeniami psychicznymi zwrócił uwagę na to, że choroby psychiczne dzieci są ukrywane przez rodzinę jako powód do wstydu.
Maciej Pilecki, małopolski konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży mówił, że w dbaniu o zdrowie psychiczne dziecka ważne jest już wczesne dzieciństwo.  Niemowlęta kolkami, problemami ze snem, płaczliwością często reagują na stres swoich rodziców.  Małgorzata Janas-Kozik, kierownik Centrum Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży w Sosnowcu opowiadała o pracy terapeutycznych zespołów mobilnych, które pomagają dzieciom w domach. – Pracują terapeutycznie z całą rodziną, co przynosi doskonałe efekty – powiedziała.
– Sprawy psychiczne dzieci i młodzieży są w dzisiejszych czasach najważniejsze – powiedziała Józefa Hrynkiewicz, szefowa sejmowej podkomisji zajmującej się zdrowiem psychicznym.
Trzeci – ostatni panel dyskusyjny dotyczył międzynarodowych aspektów praw pacjenta. Paneliści wymieniali się doświadczeniami jak w innych krajach w Europie oraz na świecie wygląda opieka psychiatryczna nad osobami, które doświadczają kryzysu psychicznego.
Rozmawiali również na temat różnic kulturowych i społecznych jakie pojawiają się w rozpoznaniu i leczeniu zaburzeń psychicznych u pacjentów, a także jak skutecznie udzielać pomocy obcokrajowcom z takimi zaburzeniami, którzy przebywają na terenie naszego kraju.