Rzecznik Praw Pacjenta – rzecznikiem polskiej psychiatrii

Jeszcze można zgłaszać się na konferencję Rzecznik Praw Pacjenta – rzecznikiem polskiej psychiatrii, która odbędzie się 26 marca

Podczas spotkania wybitni specjaliści z dziedziny psychiatrii wezmą udział w dyskusjach poświęconych zagadnieniom związanym z kryzysem psychicznym, psychiatrią dzieci i młodzieży oraz zasadom opieki psychiatrycznej w innych krajach.

Spróbujemy odpowiedzieć m.in. na pytania czy psychiatry należy się bać? w jakim kierunku powinny pójść zmiany systemowe mające na celu chronić społeczeństwo przed osobami niebezpiecznymi? Jakie formy pomocy obecnie oferuje psychiatria rodzicom dzieci doświadczających kryzysu psychicznego? oraz jak udzielać pomocy obcokrajowcom z zaburzeniami psychicznymi, którzy przebywają w Polsce.

Zgłoszenia do udziału w konferencji przyjmowane są pod adresem mailowym: konferencja@rpp.gov.pl
Udział w konferencji jest bezpłatny.

Program konferencji:

„Rzecznik Praw Pacjenta – rzecznikiem polskiej psychiatrii”, 26 marca 2019 r, Sangate Hotel Airport w Warszawie (ul. Komitetu Obrony Robotników 32), moderator: red. Iwona Schymalla

9:00 – 10:00 Rejestracja uczestników, powitalna kawa

10:00 – 10:45 Otwarcie konferencji

Powitanie gości – Bartłomiej Chmielowiec – Rzecznik Praw Pacjenta, Wystąpienie Adama Bodnara – Rzecznika Praw Obywatelskich, Wystąpienie Anny Olearczuk – przedstawiciela Pacjentów

10:45 – 11:45 I panel dyskusyjny Więcej czują, inaczej rozumieją i dlatego bardziej cierpią – kryzys psychiczny i lęk.

Uczestnicy panelu: dr n. społ. Błażej Kmieciak – bioetyk, pedagog specjalny; dr n. med. Piotr Wierzbiński – lekarz psychiatra,
wykładowca akademicki, członek Międzynarodowego Towarzystwa Psychiatrii Sportowej; Mateusz Biernat – asystent zdrowienia,
konsultant ds. studentów w kryzysie psychicznym w Biurze ds. Osób Niepełnoprawnych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie;
dr Marek Balicki – kierownik Biura ds. pilotażu centrów zdrowia psychicznego NPOZP; płk Krzysztof Olkowicz – Główny Koordynator
ds. ochrony zdrowia psychicznego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

11:45 – 12:00 przerwa kawowa

12:00 – 13:15 II panel dyskusyjny Kiedy się śmieje dziecko, śmieje się cały świat – psychiatria dzieci i młodzieży

Uczestnicy panelu: Zbigniew Król – Wiceminister Zdrowia; dr hab. n. med. Barbara Remberk – konsultant krajowy w dziedzinie
psychiatrii dzieci i młodzieży; Mikołaj Pawlak – Rzecznik Praw Dziecka; prof. dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik –
kierownik Centrum Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży w Sosnowcu; dr hab. n. med. Maciej Pilecki – małopolski konsultant wojewódzki
w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży; Rafał Szymański – rodzic, współtwórca internetowych forów wsparcia

13:15 – 14:00 przerwa obiadowa

14:00 – 15:00 III panel dyskusyjny Lampą jest nakaz, a światłem jest prawo – psychiatria a prawo w Polsce, w Europie i na świecie

Uczestnicy panelu: dr n. praw. Katarzyna Julia Kowalska – radca prawny, adiunkt w Klinice Prawa Uniwersytetu Warszawskiego;
dr n. med. Tomasz Gondek – lekarz psychiatra, Członek Sekcji Edukacji Światowego Towarzystwa Psychiatrycznego (WPA);
Lidia Smyk – Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego; Daniel Larsson – Radca Ambasady Królestwa Szwecji;
dr hab. Marcin Kawiński – kierownik Katedry Ubezpieczenia Społecznego w Szkole Głównej Handlowej

15:00 Zakończenie konferencji