Spotkanie Rady do spraw Zdrowia Psychicznego przy Ministrze Zdrowia

Wykład prof. Józefiny Hrynkiewicz na temat „Demografia a zdrowie psychiczne” otworzył spotkanie Rady do spraw Zdrowia Psychicznego przy Ministrze Zdrowia. Pani profesor przypomniała, że nasze społeczeństwo starzeje się. Osoby w zaawansowanym wieku są niesamodzielne fizycznie i psychicznie, i często mogą potrzebować psychiatrycznego wsparcia. Trzeba przygotować system do tego wyzwania bo liczba osób starszych będzie się zwiększała. Mówi też o tym, że kobiety częściej niż mężczyźni opuszczają swoje miasteczka i wsie żeby przenieść się do dużego miasta. 8 tysięcy osób rocznie przeprowadza się do Krakowa, Wrocławia, Warszawy, Trójmiasta. Trafiają do nieznanego środowiska, gdzie nie mogą liczyć na takie wsparcie bliskich jakie miały w swoich rodzinnych miejscowościach, co może prowadzić do trudności w opanowaniu ewentualnych kryzysów psychicznych.
Wspomina, że wielu mężczyzn umiera w młodym wieku w wypadkach i w wyniku samobójstw. Przy czym część wypadków może być efektem próby samobójczej.


Na radzie rozmawiano o finansowaniu psychiatrii i potrzebie tworzenia racjonalnych aktów prawnych, uwzględniających potrzeby pacjentów.