Spotkanie w Centrum Zdrowia Psychicznego działającym przy Szpitalu Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie

O tym, jak wygląda praca asystenta zdrowienia opowiadała Luiza Kula pracownikom Biura do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, którzy odwiedzili Centrum Zdrowia Psychicznego Małopolska Południe. Luiza Kula jest doktorem filozofii, jedną z dwóch zatrudnianych w centrum asystentek zdrowienia czyli osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego, które sobie z nim poradziły i przeszły odpowiednie szkolenie przygotowujące do wspierania osób trwających w kryzysie i ich bliskich.

Dr Tomasz Rewer, prowadzący CZP i jego zastępca, dr Katarzyna Wrona mówili o tym, w jaki sposób realizują założenia programu pilotażowego centrum. W małopolskim centrum działającym przy Szpitalu Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego wsparcie można dostać natychmiast. Wystarczy przyjść. Rejestracja jest czynna w każdy dzień powszedni z wyjątkiem dniu ustawowo wolnych od pracy w godz. 8-18, wtedy też działa Punkt Zgłoszeniowo Koordynacyjny. Serce centrum. Tu rozmawia się z osobą doświadczającą kryzysu tak, żeby ustalić jak najlepszy dla niej plan wsparcia.

“pomagamy wrócić do codzienności – to hasło znalazło się na ulotce, na której można dowiedzieć się, jakie formy wsparcia można dostać w małopolskim centrum. Mogą to być wizyty w poradni zdrowia psychicznego (opieka psychiatryczna/ leczenie farmakologiczne, psychoterapia i wsparcie psychologiczne, diagnoza psychiatryczna, diagnoza psychologiczna), dzienny oddział psychiatryczny (czas leczenia 12-16 tygodni, opieka psychiatryczna/ leczenie farmakologiczne, psychoterapia grupowa, terapia zajęciowa oraz pozostałe oddziaływania terapeutyczne, opieka pielęgniarska, zapewniony jeden ciepły posiłek w ciągu dnia, pobyty codziennie – w dni robocze – w godz. 8-14), zespół leczenia środowiskowego (opieka psychiatryczna, psychologiczna i pielęgniarska w miejscu zamieszkania pacjenta), oddział stacjonarny.

Prowadzona jest tu przez psychologów grupa wsparcia dla rodzin i bliskich osób z problemami psychicznymi. Spotyka się we wtorki w godz. 15.30-18 w Centrum Zdrowia Psychicznego Małopolska-Południe przy ul. Drogowców 6 w Myślenicach. Żeby dowiedzieć się więcej, wystarczy zadzwonić do Punktu Zgłoszeniowo Koordynacyjnego (tel. 505 417 584) lub zgłosić się osobiście.