Spotkanie w Centrum Zdrowia Psychicznego w Opolu

Zespół Biura do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego z dr Anną Depukat, kierownikiem biura, na czele odwiedził Centrum Zdrowia Psychicznego w Opolu. Ma ono pracownię ceramiczną, wyrabiania świec i stolarską. Ciekawistką jest dyżur radcy prawnego w Punkcie Zgłoszeniowo Koordynacyjnym oraz zaułek pacjenta, w którym pacjenci i ich rodziny mogą porozmawiać z asystentem zdrowienia tuż po konsultacji z psychologiem dyżurującym w Punkcie Zgłoszeniowo Koordynacyjnym.

Jest on sercem centrum. Punkt Zgłoszeniowo Koordynacyjny działa w każdy dzień powszedni w godz. 8-18, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy. Wtedy natychmiastowe wsparcie można dostać w izbie przyjęć, która działa non stop.

Pomoc w PZK dostępna jest bez skierowania i wcześniejszego umawiania się. Pacjent i/lub jego bliscy spotykają się tu ze specjalistą, który na podstawie rozmowy proponuje wstępny plan leczenia. Jeżeli okaże się, że ma do czynienia z przypadkiem pilnie wymagającym wsparcia realizacja planu leczenia musi wystartować w ciagu 72 godzin. Pracownik PZK uzgodni kontakt z Poradnią Zdrowia Psychicznego, Zespołem Leczenia Środowiskowego, ośrodkiem dziennym, szpitalem Lub innym ośrodkiem leczenia lub wsparcia.

Główne zadania Punktu Zgłoszeniowo Koordynacyjnego to:

  • udzielanie informacji dotyczących zasad działania Centrum Zdrowia Psychicznego, możliwości uzyskania odpowiednich form pomocy, a także miejsc uzyskania świadczeń pomocy społecznej
  • przeprowadzenie wstępnej oceny potrzeb zdrowotnych osób zgłaszających się po pomoc oraz uzgodnienie wstepnego planu pomocowego
  • udzielanie możliwego wsparcia w zakresie zgłaszanych potrzeb zdrowotnych
  • uzgadnianie terminu przyjęcia i wskazanie miejsca uzyskania niezbędnej pomocy w przypadkach pilnych – nie później niż 72 godziny od zgłoszenia
  • w razie potrzeby – wskazanie miejsca uzyskania niezbędnego wsparcia z zakresu opieki społecznej
  • udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej

Tradycja wspierania osób z doświadczeniem kryzysu opolskiego szpitala im. św Jadwigi przy którym działa Centrum Zdrowia Psychicznego sięga 1953 roku, kiedy to powstała Poradnia Zdrowia Psychicznego. Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny został powołany w Opolu w 1972 roku.

W Centrum Zdrowia Psychicznego duży nacisk kładzie się na terapię zajęciową, w ramach której pacjentom proponuje się trening kulinarny, teatr terapeutyczny, jogę, hipoterapię, biblioterapię, arteterapię (pracownie: ceramiczna, rzeźby, plastyczna, tkactwa artystycznego, stolarstwa, wyrabiania świec), choreoterapię, muzykoterapię, gimnastykę, relaksację.

Centrum Zdrowia Psychicznego współpracuje z Kliniką Hansa Prinzhorna w Hemer, Kliniką Psychiatryczną w Bonn, ze szpitalami psychiatrycznymi we Lwowie i Iwano-Frankowsku oraz kliniką psychiatryczną w Charkowie. Uczestniczy w akcji “Schizofrenia-otwórzcie drzwi” – obchodach Dni Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie.

Personel CZP współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Opolu, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, Środowiskowym Domem Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi “Magnolia” oraz ze Środowiskowym Domem Samopomocy “Dom” w Opolu. Pracownicy przeprowadzają wywiady środowiskowe  na wnioski ośrodków pomocy społecznej, kompletują niezbędną dokumentację do Domu Pomocy Społecznej i Zakładu Opiekuńczo Leczniczego.

Od 1 stycznia 2021 do 30 czerwca 2021 pomocą centrum objęło 1769 pacjentów. Zespół leczenia środowiskowego odbył 1122 wizyty w domach pacjentów obejmując ich i ich rodziny wsparciem lekarzy, terapeutów i asystentów zdrowienia.

Kierownikiem Centrum Zdrowia Psychicznego w Opolu jest Magdalena Kurdej-Biniek, kierownikiem Punktu Zgłoszeniowo Koordynacyjnego Maria Jeleń. Opolski szpital, przy którym działa centrum prowadzi Krzysztof Nazimek.

Strona szpitala: https://wszn.opole.pl/91/137/szpital-im-sw-jadwigi-w-opolu.html

Kontakt: WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. JADWIGI W OPOLU, ul. WODOCIĄGOWA 4, 45-221 OPOLE, (77) 541 42 00, sekretariat@wszn.opole.pl, teren odpowiedzialności: miasto Opole