Trwa rekrutacja na kurs na asystenta zdrowienia

Krakowskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej zaprasza na kurs na asystenta zdrowienia. W związku z brakiem dofinansowania na tę edycję, kurs będzie płatny. Koszt szkolenia to 3500 zł (możliwość płatności w trzech ratach). Kurs zostanie w całości przeprowadzony w formule online. Będzie się składał z modułów po 20 godzin każdy moduł i będzie trwał od lutego 2021 do lipca 2021.

Aby przystąpić do rekrutacji, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, do pobrania na stronie http://stowarzyszenie-rozwoju.eu/aktualnosc,213.

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę rekrutacyjną, także w formule online.

Wypełnione formularze należy odsyłać pod adresem: monika.syc@vp.pl do 10 stycznia 2021.

Szczegółowych informacji udziela pani Monika Syc: 692 066 178, monika.syc@vp.pl

Przypominamy, że rola asystenta oparta jest na pracy z pacjentami i ich bliskimi w oparciu o swoje doświadczenie kryzysu psychicznego i zdrowienia. Na kurs zapraszane są więc osoby z takim doświadczeniem, które przeszły przez kryzys i są w tej chwili w remisji – objawy choroby wycofały się.

program kursu:
Komunikacja – Integracja grupy, nawiązywanie relacji, asertywność w relacjach, zachowania bierne i agresywne w relacji
Wiedza o chorobie – Fazy choroby, osobiste doświadczenie i sposoby radzenia sobie, droga do zdrowienia
Zniekształcenia poznawcze- czym są, jak wpływają na codzienne funkcjonowanie, przykłady najczęściej występujących zniekształceń poznawczych, sposoby radzenia sobie
Komunikacja 2 – niewerbalna, czynniki warunkujące komunikowanie terapeutyczne, komunikacja z zespołem terapeutycznym, komunikacja z rodziną chorego, specyfika komunikowania się z osobami chorującymi psychicznie
Wgląd w chorobę i problematyka piętna – sprawdzanie swoich stanów emocjonalnych, konfrontacja z własnymi przeżyciami, autoidentyfikacja mocnych i słabych cech, stygmatyzacja i autostygmatyzacja- sposoby radzenia sobie
Zdrowienie – sposoby rozumienia pojęcia „zdrowie”, zdrowienie jako proces, deinstytucjonalizacja i normalizacja procesu zdrowienia, etapy dochodzenia do zdrowia, czynniki sprzyjające zdrowieniu
Współpraca – Czym jest współpraca, jak dobrze współpracować. Współpraca z instytucjami w kontekście możliwości radzenia sobie z chorobą: oddziały stacjonarne, oddziały dzienne, Środowiskowe Domy Samopomocy, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Centra Seniora, Mieszkania Chronione, projekty Pracy
Współpraca 2 – współpraca w interdyscyplinarnym zespole terapeutycznym (m.in. zagadnienie ról zespołowych), współpraca ze społecznością zawodową, współpraca z pacjentem/klientem i rodziną
Zagadnienia etyczne – pojęcie etyki w kontekście pracy z drugim człowiekiem, ustawa o ochronie zdrowia psychicznego, standardy etyczne w pomocy psychologicznej, tajemnica zawodowa, specyfika relacji terapeutycznej, rola rozwoju osobistego i podnoszenia kwalifikacji w praktyce zawodowej, zasady etyczne asystenta zdrowienia
Podsumowanie – informacje zwrotne, ewaluacja kursu.

Źródło: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej