Uchwała 46 Zjazdu Psychiatrów Polskich przyjęta w dniu 25 czerwca 2021 roku

46 Zjazd Psychiatrów Polskich wnosi do Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego o realizację zobowiązań i zagwarantowanie obywatelom naszego kraju równego dostępu do dobrze funkcjonującej ochrony zdrowia psychicznego.
Apelujemy o przyśpieszenie kompleksowych trójstopniowych zmian, dzięki którym będziemy mogli w pełni zaspokajać obecne potrzeby i sprostać nowym wyzwaniom związanym z pandemią.
Apelujemy o zrealizowanie celów Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.
Apelujemy o pilnie dokonanie niezbędnej nowelizacji Ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego.
Apelujemy o zwiększenie poziomu finansowania opieki psychiatrycznej do poziomu 6% środków przeznaczonych na świadczenia zdrowotne finansowanych ze środków publicznych w ciągu najbliższych 3 lat.
Nie ma godnego życia bez sprawnej opieki zdrowotnej w zakresie zdrowia psychicznego: dzieci, młodzieży, dorosłych i osób najstarszych.
Źródło: Polskie Towarzystwo Psychiatryczne