Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Psychicznego w Krakowie zaprasza do korzystania z pomocy

Wszystkie pełnoletnie osoby z kryzysami i problemami psychicznymi mieszkające w rejonie dawnej Dzielnicy Kraków-Śródmieście zapraszamy do korzystania z opieki psychiatrycznej i psychologicznej w ramach Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Psychicznego.

Oddział Kliniczny Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie w związku z przystąpieniem do realizacji programu pilotażowego z dniem 1 października 2018 roku rozpoczął realizację świadczeń pomocy psychiatrycznej w ramach Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Psychicznego im. Antoniego Kępińskiego (UCZP) na obszarze dawnej dzielnicy Śródmieście, tj. Dzielnicy I Stare Miasto, Dzielnicy II Grzegórzki, Dzielnicy III Prądnik Czerwony.

Pacjenci mieszkający poza rejonem działania UCZP nadal mogą zgłosić się do Oddziału Klinicznego Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży. Pomoc można również uzyskać w placówkach medycznych współpracujących z UCZP, które udzielają wsparcia psychicznego.

Zapewniamy:

szybką rejestrację, bez skierowania
koordynację świadczeń
interwencję w sytuacji kryzysu
kompleksowość opieki
pomoc w odzyskaniu zdrowia i jakości życia
ograniczenia negatywnych skutków hospitalizacji
aktywizację społeczno-zawodową
współpracę z wieloma lekarzami różnych specjalizacji

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług w ramach UCZP osoby powyżej 18 roku życia będące w kryzysie psychicznym, mieszkające w rejonie Dzielnicy Kraków-Śródmieście (Dzielnica I Stare Miasto, Dzielnica II Grzegórzki, Dzielnica III Prądnik Czerwony).

Pacjenci nie mieszkający w obrębie dawnej Dzielnicy Śródmieścia, pacjenci z problematyką uzależnień oraz pacjenci dziecięco-młodzieżowi mogą leczyć się w Oddziale Klinicznym Psychiatrii Dorosłych Dzieci i Młodzieży na dotychczasowych zasadach.

Więcej informacji na stronie Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Psychicznego im. Antoniego Kępińskiego (UCZP) www.uczp-krakow.pl