Władze Skawiny w Centrum Zdrowia Psychicznego Małopolska-Południe

Władze Skawiny odwiedziły znajdującą się na terenie miasta i gminy siedzibę Centrum Zdrowia Psychicznego Małopolska Południe. Goście zapoznali się z funkcjonowaniem Centrum – działaniami Punktu Zgłoszeniowo Koordynacyjnego, Poradni Zdrowia Psychicznego,  Dziennego Oddziału Psychiatrycznego, Zespołu  Leczenia Środowiskowego, a także funkcjonującej także w strukturze Szpitala Babińskiego w Krakowie Poradni Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży w Skawinie. Dyskutowano o realizacji założeń programu pilotażowego i omówiono dotychczasową współpracę. Wcześniej podobne spotkanie z władzami samorządowymi odbyło się w Myślenicach, które także objęte są programem pilotażu.  Centrum Zdrowia Psychicznego Małopolska-Południe udziela świadczeń mieszkańcom  powiatu myślenickiego, gminy Mogilany, gminy miejsko-wiejskiej Skawina i gminy miejsko-wiejskiej Świątniki Górne. Więcej o wydarzeniach na stronie: https://babinski.pl/wladze-skawiny-odwiedzily-znajdujaca-sie-na-terenie-miasta-i-gminy-siedzibe-centrum-zdrowia-psychicznego-malopolska-poludnie/?fbclid=IwAR28QhBX2i4QS-0sOq62O-YGduVJLVAZRK0JiqVKsg5ZPFTwLuVRrlLxnqY

Szczegółowy opis Centrum Zdrowia Psychicznego Małopolska-Południe znajduje się tu: https://babinski.pl/jednostki/czp/?fbclid=IwAR1C7B1HjarLYHjksujX9V0hYe2B4ivjbcyKzWJrKZBtM08nnLzmy-1w5AY